Luke 15 – Harald Johannessen takker av som utviklingsansvarlig i Stoppen SK

Postet av Stoppen Sportsklubb den 15. Des 2018


01.05.2017 startet undertegnede med en 100% stilling som utviklingsansvarlig i Stoppen SK. Som ekte liung har jeg alltid hatt en stor stolthet å ikle meg den gule drakta og var nok en av de som med meget tungt hjertet bare måtte akseptere overgangen til sort og rødt samtidig at du bare vet at det er rett for all fremtid. Nå søkes det nye utfordringer og klubben har allerede lykkes i å signere en meget dyktig etterfølger i rollen som vi kommer til å presentere i en av lukene senere.

Når det er sagt, så har Stoppen SK som klubb, og meget stor samfunnsaktør i vårt distrikt lagt til rette for utallige timer med fantastiske opplevelser for store og små i distriktet. I tillegg har det gitt klubben mange gode stordriftsfordeler for å kunne utnytte ressursene i best mulig grad til glede for våre passive og aktive medlemmer i tillegg til alle de som benytter alle våre tiltak fra FFO til Liungen Cup.

  

Som smågutt spiller ble Diplomet med mest oppmøte på treningene og titulert med “Lagets ivrigste” spiller tildelt undertegnede.

I tidlig alder tok trenerteamet til Liungen a-lag meg inn som keepertrener, men sannheten var vel egentlig at fotballferdighetene var for svake til å være med kompisene opp i a-lagsstallen. Her ble det ble bøying og kapping av elektriske rør for å lage bukker keeperne skulle hoppe over i redningsforsøkene sine blant annet. 

På midten av 90 tallet ringte Jan Ausland for å høre om det var aktuelt å trene juniorlaget på damesiden i klubben, smigret over henvendelsen ble den planlagte folkehøyskolen droppet til fordel for de ti jentene som skulle spille 11’er juniorfotball kommende sesong. Vi hadde det utrolig moro i flere år sammen med gode prestasjoner og den beste var sølv i adidascup, uoffisielle NM i den tiden.

Bak fv: Jannicke Lohne, Anne Ødegård, Mariela Eriksen, Camilla Lohne, Ragnhild Andersen, Harald Johannessen

Foran fv: Grethe Lill Vilhelmshaugen, Jeanette Kristiansen, Elisabeth Tanum, Anja Fagerli, Trude Hennum

Flere av jentene er fortsatt aktive i dag, Mariela og Grethe Lill spiller på Stoppen SK Kvinner 7, Anne meldte for kort tid siden overgang til ROS.

1998 ble første opprykk sikret som hovedtrener på kvinner senior 2 sammen med Camilla Nilsen under tilnavnet Knoll og Tott som jentene den gang kalte oss. Vi ledet aldri serien det året før vi i siste seriekamp slo serieleder Geilo på Lier Stadion og med det sikret et meget sterkt opprykk.

Som jentetrener ble det fort treneroppdrag i regi krets både som sonetrener og kretstrener, med Harald Ramsfjell som KA i Buskerud fotballkrets og Terje Liknes som regionasvarlig. Dette bidro sterkt til at den fotballfaglige trenerkompetansen skjøt fart, og for 2000 sesongen ble det en assistenttrener rolle under ledelse av Jon Røgeberg hvor vi samme år sikret opprykket til toppserien.

Fra 2001 sesongen ble det herresiden i Liungen som gjaldt og med hovedtrener rolle på senior a-laget. Vi kjempet årlig i toppen av tabellen, men lyktes aldri å rykke opp under min ledelse. Det ble en KM-tittel for gutta hvor vi som 5 divisjonslag slo 3.divisjonsmotstandere inne i Drammenshallen, men det var det.

I tillegg var det roller som spillerutvikler og trener på diverse lag i klubben inntil Strømsgodset IF ga meg tilbud om å trene 1991 modellene i 2007, med blant annet Lars Sætra som spiller og med Ronny Deila og Kenneth Dokken som assistenter av kjente fotballpersonligheter. Dette endte med seriemesterskap og vinner av en stor turnering i Spania.

Siden har det vært jobb i Strømsgodset TF, NFF Buskerud og assistent på G-16 landslag herrer, før det 01.05.2017 ble full tid inn i Stoppen SK etter å ha fungert som veiledere i klubben siden januar samme år.

En fantastisk periode hvor vi har økt kvaliteten på FFO øktene betraktelig ift fotballfaglig innhold, inngått samarbeid med Strømsgodset TF og Godsetakademiet, blitt satellitt klubb i regi NFF-Buskerud, utarbeidet en sportsplan med klare sportslige prioriteringer og en klubbhåndbok som står for de “politiske” prioriteringene. I tillegg har vi fått til et unikt samarbeid med St.Hallvard vgs og toppidrett for fotballelever i tillegg utviklet anlegget med kiosk og terrasse som forhåpentligvis er klar til seriestart 2019. I tillegg er det etablert damelag i klubben igjen, dobbelt opprykk med gutta 4.div og 6.div fra 2019 og hovedansvarlig 15/16 år på jente og guttesiden. En klubb i enorm vekst og driftsmodellen styret har sikret sørger for at satsing og opprettholdelse av sport blir godt ivaretatt. 

Vil igjen takke for en fantastisk periode i en 100% stilling i barndomsklubben, nå venter nye eventyr i Strømsgodset TF med spennende arbeidsoppgaver som det var umulig å si nei til når tilbudet kom. 

Les mer om det her

Det som har imponert meg aller mest i arbeidet med Stoppen var min første vintercup som ansvarlig og dugnadsarbeiderene bare kjørte på, de hadde full kontroll på alt fra parkeringene til kiosksalg. 

Kan se tilbake på stolte øyeblikk i Liungen og Stoppen sin periode, med sterk deltakelse i blant annet opprykkene.

1995 a-herrer fra 5.div til 4.div

1998 rekrutt damer fra 3.div til 2.div

2000 senior damer fra 1.div til toppserie

2004 senior herrer fra 5.div til 4.div (Petter Høgseth var trener)

2018 med dobbelt opprykk

Så sier vi mindre om nedrykket i 2005 🙂   

 

En morsom liten sang jentene laget etter opprykket til 2.div kvinner i 1998

 Luke 14 - Noen av klubbens største - kjenner du en eller en som kanskje kommer til å bli det.

Postet av Stoppen Sportsklubb den 14. Des 2018


I Stoppen Sportsklubb’s mer enn hundre års gammel historie er det tildelt fem æresmedlemmer. 

  1. Rolf Helgerud – 1940 (død) 

  1. Kolbjørn Mørk – 1961 (død) 

  1. Hansten Johans Jagland – 1966 (død) 

  1. Jens Erik Johannessen – 1991  

  1. Øyvind Olafsen – 2006 


Kjenner du noen medlemmer som virkelig har utmerket seg så hyl ut.  


Det er utrolig mange i vårt nær distrikt som gjør og har gjort en ekstremt god jobb for Stoppen Sportsklubb. Det hadde vært magisk om vi sammen kunne tenkt gjennom om det er noen der ute som mangler den hyllesten de virkelig fortjener.  

Vet du om noen så hadde vi satt utrolig stor pris på om du hadde sent inn forslag til kandidater i forhold til utmerkelser og begrunnelse for deres kandidatur til dl.styret@stoppensk.no  

Her vil de som eventuelt får godkjent kandidaturen tildelt utmerkelsen av selveste lederen for representantskapet på klubbens årsmøte i mars 2019. 

Skulle du som leser dette ikke kjenne til noen spesielle, hadde vi allikevel satt stor pris på om du kunne delt innlegget.  

Gjenlevende æresmedlemmer 

Jens Erik Johannessen         Øyvind Olafsen 

  

Klubben har i dag registrert følgende 

Innsatsmerket:                  235 stk. 

Fortjenestemerke:              44 stk. 

Hederstegn:                        27 stk. 

Æresmedlem:                       5 stk. 

  

Dette sier vedtektene i Stoppen SK om utmerkelser. 

§ 23 – REPRESENTANTSKAPET  

Representantskapet består av: foreningens æresmedlemmer, samt fem medlemmer. Medlemmene, samt 2 vararepresentanter, velges på årsmøtet for ett år av gangen. De kan gjenvelges. For å kunne velges som medlem av representantskapet, må vedkommende ha fylt 30 år og ha vært medlem av foreningen i 5 år. Styret innkaller etter hvert årsmøte representantskapet. Representantskapet velger innen sin midte en ordfører og sekretær. Styrets medlemmer kan ikke sitte i representantskapet. 

§ 24 – REPRESENTANTSKAPETS VIRKEOMRÅDE  

Representantskapet er foreningens rådgiver og har å behandle:  

1 Enhver sak som styret finner å burde overlate representantskapet til vurdering.  

2 Kan be om ytterligere informasjon om særskilte saker ved behov på bakgrunn av styremøtereferat. 3 Å framsette forslag til styret i enhver sak av betydning for foreningen.  

4 Foreta innstilling og innvotering av æresmedlemmer.  

5 Foreta innstilling og utdeling av foreningens hederstegn.  

6 Foreta innstilling og utdeling av foreningens fortjenestemerke.  

7 Foreta utdeling av foreningens innsats- og prestasjonsmerke.  

8 Kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.  

Alle henvendelser fra medlemmer til representantskapet må sendes via styret.  

Representantskapets ordfører eller stedfortreder har møterett på hovedstyrets møter.  

Representantskapsmøter:  

· Representantskapet innkalles av ordføreren når han eller flertallet av representantene finner det nødvendig.  

· Representantskapets vedtak treffes med vanlig flertall.  

· I saker etter § 25, 26 og 27 må det være 4/5 flertall. I disse tilfellene brukes skriftlig avstemning.  

· Representantskapet er beslutningsdyktig når flertallet av representanter er tilstede.  

§ 25 - ÆRESMEDLEMMER  

Til æresmedlemmer kan voteres inn medlemmer som i særdeles høy grad fortjener å ble hedret på grunn av fremragende innsats for foreningen, sportslig, administrativt eller liknende. Forslag sendes gjennom styret med dettes innstilling til representantskapet. Slutter representantskapet opp om innstillingen med 4/5 flertall, legges denne fram på årsmøtet. Det kreves 4/5 flertall for innvoteringen.  

§ 26 - HEDERSTEGN  

Foreningens hederstegn kan tildeles medlemmer som i høy grad har gjort seg fortjent til dette gjennom sportslig, administrativ og lignende virksomhet. Forslag framsettes gjennom styret som innstiller overfor representantskapet.  

§ 27 - FORTJENESTEMERKE  

Foreningens fortjenestemerke kan tildeles medlemmer som har gjort seg fortjent til dette gjennom sportslig og/eller som på annen måte har utført et fremragende og uegennyttig arbeid for foreningen. Forslag fremsettes gjennom styret som innstiller overfor representantskapet.  

§ 28 - INNSATS- OG PRESTASJONSMERKE  

Foreningens innsats- og prestasjonsmerke kan tildeles medlemmer som i sin trening og ved konkurranser har oppnådd gode sportslige resultater, helst gjennom et lengre tidsrom, eller har gjort seg fortjent gjennom administrativ innsats for foreningen. Vedkommende må på samme tid ha vist god foreningsånd 

Forslag fremsettes gjennom gruppestyrene til styret. Dette har besluttende myndighet med 4/5 flertall. Luke 13 - Julehilsen fra sjefstrener'n Midtgarden

Postet av Stoppen Sportsklubb den 13. Des 2018

Årets sesong er over og det endte med dobbelt opprykk for våre to seniorlag på herresiden.
Neste år er a-laget i «Buskeruds Formel 1» (4. divisjon), mens «Gæmliss» rykket opp til 6. divisjon.

A-lagsstallen har –  som de fleste kanskje har fått med seg  – hovedsaklig bestått av unge, lokale spillere fra områdene rundt Stoppen, samt noen litt mer rutinerte karer.
Fakta er at av årets spillere brukt i obligatoriske kamper for a-laget er 18 av 28 spillere under kategorien «ung», mens hele 25 av 28 spillere har tilknytning til Stoppen/Lier.
I tillegg blir vi skjemt bort av «verdens beste materialforvalter» Ole Lennart Eriksen og primus motor Tore Syvertsen. På vegne av alle gutta – takk!
 
En god miks trengs for å skape et godt lag - og et godt lag ble det! Dette vitner om at det har blitt drevet godt i Stoppens utviklingsavdeling over tid.

Det å skulle trekke frem enkeltspillere ikke en lett øvelse, spesielt når vi har så mange gode spillere og bra karer i klubben. Noen stiller opp på hver bidige trening, andre bidrar med det sosiale i garderoben og et par stykker bidro litt mer enn andre på opprykksfesten.
 
Alle, utenom Tores stadig voksende mage, fortjener litt ekstra smør i julegrøten i år.
Det er mange som trener mye og godt, men «svigemors drøm» Oskar Ellingsgaard og bohemen Julian Falch Milde peker seg ut som to stykker har eksepsjonelt bra treningsoppmøte i år.
Steffen Hassel kunne nok også vært oppe og snusa på «Årets treningsspiller» hadde det ikke vært for at han uheldigvis røyk et bånd eller to i kneet borte mot Åskollen. En tittel forøvrig Oskar stakk av med.
 
Jacob Caspersen og Ivar Iversen med sine humoristiske stikk i garderoben.
Kristian Simonsen med løpskapasitet som en Gordon setter.
Oliver «Kleggen» Sollie som irriterte på seg Drafn-spillere med sin aggressive spillestil, etterfulgt av sin forklaring; «Jeg gjør bare jobben min!».

Aron Daly med sin ekstreme hurtighet.
Dag Emil Hovde med taklinger det lukter svidd av.
Petter Narvesen, Kristian Borge, Mathias Helgesen og Ole Henrik Morken som på hver trening kommer inn med et glis om munnen.
Jørgen Helen med sine matchavgjørende redninger. Robin Gard og Øvermo som to bautaer i forsvaret.
Jonas Semb og vår media-yndling Iver Lyng Brekken med sin offensive kreativitet.

Spillerne selv stemte i fem ulike kategorier på årets avslutningsfest:

Årets spiller: Lars Granaas

Årets treningsspiller: Oskar Ellingsgaard

Årets unge spiller: Oskar Ellingsgaard

Årets toppscorer: Thomas Sørum

Årets straffebom: Thomas Sørum

Jeg velger å runde av med å fortelle en liten historie.

I tillegg til vår eminente mediaansvarlig Elias Egenæs Melgård, kom også Vincent Descartin inn som vår største supporter på høstsesongen.

Hans første kamp skulle bli Birkebeineren borte. Da jeg nærmet meg Årbogen Stadion skimtet jeg Vincent traskende mot Årbogen – han hadde gått hele veien fra hovedveien opp til Årbogen og møtte til kamp ikke mindre enn 2 timer før kampstart!

Neste kamp var Geilo borte. Hva gjør vår beste supporter? Jo, han setter seg på toget og tar den 3 timer lange togreisen opp til Geilo for å støtte gutta. Snakk om supporter!

God jul fra alle oss på a-laget!

Håper å se dere på kamper i 4 divisjon neste år...

 

Erik Midtgarden

 

 Luke 12 - Adelskalenderen - herrelag statistikk i Stoppen SK sin tid

Postet av Stoppen Sportsklubb den 12. Des 2018

Stoppen SK spilte sin første a-lagskamp for herrer i 2013. Tidligere hadde a-lagsspillere i nedre Lier spilt fotballen sin i SpaBra og Liungen. 

Redaksjonen har nå utarbeidet en adelskaledender for a-lag herrer. Vi har tatt utgangspunkt i alle troppene som har vært siden oppstarten. Det betyr at det kan være ganger der spillere bare har vært i troppen, uten at de har spilt.  

2013:  

Stoppen SK tok over a-laget til SpaBraSpaBra hadde akkurat overlevd i 3.div som beste 12’er lag i 3.divisjonene i Norge. Det skulle ikke bli noe lettere dette året. Mange spillere hadde sluttet etter 2012 og ett ungt Stoppen-lag havnet på 13. plass. Ole-Petter Engebretsen og Thomas Røed startet opp som trenere. Midtveis i sesongen ga OP seg og Kristian Bye-Andersen ble spillende ass.trener under Røed. 39 spillere var innom a-laget dette året. 

Mest kamper 2013: 

Jens Henrik Gjørven              23 kamper 

Martin Lyhus Gundersen     22 kamper 

Tomas Zweidorff                   22 kamper 

2014: 

Thomas Røed fortsatte som trener for laget som nå spilte i 4.divisjone. Laget kom på en 9.plass med 32 poeng på 26 kamper. 

Hele 55 spillere fikk a-kamper dette året.  

Mest kamper 2014: 

Martin Lyhus Gundersen     23 kamper 

Tomas Zweidorff                   22 kamper 

Andreas Thorset                    21 kamper 

2015: 

Bok Stokka og Rolf Hansen kommer inn som nye trenere og de store omveltningene i spillerstallen fortsetter. 41 spillere får a-kamper dette året, hvor laget til slutt rykker ned. 22 poeng på 26 kamper holdt kun til en 13.plass. 

Mest kamper 2015: 

Martin Lyhus Gundersen  24 kamper 

Petter Narvesen                 23 kamper 

Martin Stokka                     23 kamper 

2016: 

Etter flere år med dårlige resultater og dårlig treningsoppmøte, bestemte klubben seg for å bygge opp et godt juniorlag med god treningskultur som kunne ta over a-lagsfotballen etter hvert. Frem til ungguttene var klare fikk b-laget eller Gæmliss oppgaven å holde a-laget i 5.div. Dette året var det en omlegging i seriesystemet som gjorde at laget måtte være blant i fem beste for å beholde plassen. Håvard Lislerud og gjengen klarte brasene og endte opp på en fin 4.plass med 29 poeng på 18 kamper. Dette året var det kun bruk for 25 a-lagsspillere. 

Mest kamper i 2016: 

Tommy Jahnsen        18 kamper 

Thomas Syvertsen    16 kamper 

David Breiby              16 kamper   

Jørgen Holm              16 kamper 

2017: 

Nok ett år hvor Gæmliss var a-laget. Ett år eldre trengte gutta litt flere spillere og 35 stykker fikk a-lagskamper dette året. Laget imponerte fortsatt resultatmessig og hendte opp på 6.plass med 36 poeng på 26 kamper. Trener Håvard Lislerud hadde nok en gang levert varene. 

Mest kamper i 2017: 

Håvard Lislerud     24 kamper 

Ove Henrik Hals     23 kamper 

Tommy Jahnsen     23 kamper 

2018: 

Ungguttene var klare til å spille a-lagsfotball og gamle storspillere ble med rundt a-laget. Trenerteamet bestod av Erik Midtgarden, Håvard Hauge Haakonsen og Lars Granaas og med Tore Syvertsen som sportssjef. Ole Lennart Eriksen inn som materialforvalter. Bedre blir det ikke. Laget rykket da også opp til 4.div etter å ha tatt 65 poeng på 26 kamper. 

Mest kamper i 2018: 

Aron Daly               25 kamper 

Jørgen Helen          24 kamper 

Oskar Ellingsgard   24 kamper 

Flest kamper for Stoppen har Martin Lyhus Gundersen med 69 kamper. 

Martin hadde følgende å si til redaksjonen da vi ba han fortelle litt om karrieren i Stoppen: 

« Så gøy! Det tøffeste totalt sett var nok den sesongen hvor vi rykket ned fra tredje divisjon og slapp inn over 100 mål. Da er det ikke så veldig morsomt å være keeper. Av konkrete opplevelser var det nok en kamp vi spilte borte mot Lommedalen som var verst. Jeg husker ikke helt hva det var, men jeg var helt borte mentalt, og gjorde en kjempetabbe relativt tidlig i kampen, og hadde vel ikke en eneste god involvering i første omgang, så da valgte jeg å bytte meg selv ut i pausen og bli sittende i garderoben en stund før jeg gikk ut å så avslutningen av kampen. Beste opplevelse er verre. Jeg har såpass mange gode opplevelser fra klubben, både fra treninger og kamper. Alt fra det å ha det gøy på trening med gode venner, og til det å spille match med de samme personene. Det er en god opplevelse. I Stoppen har jeg spilt med såpass mange gode enkeltspillere, og det er vanskelig å plukke ut en som har hevet seg over de andre. Beste kamp jeg var med på var muligens en seier vi hadde mot Kongsberg på Stoppen. Vi vant kampen 4-2, men jeg tror nok Kongsberg følte at de hadde fortjent en seier etter så mange sjanser de hadde.» 

 

I den andre enden av adelskalenderen finner vi Fredrik Killingberg Stokke. Sammen med 14 andre står Fredrik bokført med en a-lagskamp for Stoppen. Fredrik har mange a-lagskamper i Liungen, men bare en i Stoppen. Fredrik hadde følgende å si om 5-1 seieren mot DBK i siste seriekamp i 3.div 2013. Det var for øvrig vår nye a-lagstrener Espen Elvemo som skårte for DBK. 

«Hahaha. Kampen var den siste i 2013 sesongen. Jeg hadde spilt min siste kamp på b laget og lagt opp. Thomas Røed som var trener for a-laget på det tidspunktet sendte meg en meld. "Vi trenger keeper til 1 kamp". Mine første tanke var; huff, ikke mitt problem. Men så gikk det over til; jaja. Det er bare å brette opp arma.  

Møtte opp til kamp. Det var vel tidenes mest ubetydelige kamp. Begge lå på nedrykk og begge lag hadde 0 sjans for å klare seg.  

Flere av spillerne kjente jeg ifra før så det var ikke spesielt skummelt. Gjengen bestod i hovedsak av unggutter pluss Kristian Bye Andersen som var stopper. Røed prøvde å få kontakt med gutta i garderoben før kampen, noe som ikke var så lett da fem av dem stod med huet oppi speilet på doen for å style håret..... jeg sier høyt: Hei! Kom dere på plass treneren skal snakke, dette er ikke en frisørsalong. Stemningen var satt og vi gjorde oss klare. Uten å ha stått i mål de siste 2 årene så var det over gjennomsnittet tungt å gjennomføre oppvarmingen. Og av den grunn husker jeg ikke så mye av kampen, annet enn at vi rundspilte DBK. Om det var keeperen sin skyld vet ikke jeg men å ha en bakerst som roper og skriker i 90min hjelper alltid.  

Så der fikk jeg min deby for A-laget til Stoppen. En uke etter jeg hadde lagt opp som spiller med seier for B-laget imot Lier.  

Med 100% seiere for Stoppen A-lag var det helt ok og gi seg for godt. 😊 

Ps; har fått høre at det var jubel på dommernes julebord den samme høsten da de fikk høre om endelig nedtrapping.» 


Adelskalender Stoppen SK a-lag herrer. Oppdatert 9.12.2018: 

Martin Lyhus Gundersen 

69 

Thomas Borge 

58 

Tomas Zweidorff 

57 

Petter Narvesen 

52 

Anders Øvermo 

48 

Deivydas Augustinavicius 

44 

Lars Granaas 

42 

Tommy Jahnsen 

41 

Espen Gustavsen 

40 

Håvard Lislerud 

40 

Henrik Borge 

38 

Ove Henrik Hals 

38 

Anders Becher Teigen 

36 

Fredrik Hedemark 

36 

Jørgen Holm 

35 

Øivind Syvertsen 

35 

Adrian Dreshaj 

33 

Oskar Ellingsgard 

33 

Per Olaf Welander 

31 

John Andre Mo 

29 

Kai Axel Hals 

29 

Krister Kasta 

29 

Michael Labarca 

29 

Stian Green 

29 

Thomas Køllersen 

28 

Aron Daly 

27 

Daniel Erik Nielsen 

27 

Kristian Borge 

27 

Martin Gilhuus 

27 

Sander Syvertsen 

27 

Robin Robinsen 

26 

Jørgen Helen 

25 

Ole Henrik Morken 

25 

Mats-Haakon Karlsen 

24 

Stian Wesås 

24 

Thomas Sørum 

24 

Håvard Hauge Haakonsen 

23 

Jens Henrik Gjørven 

23 

Julian Falch Milde 

23 

Martin Stokka 

23 

Jacob Caspersen 

22 

Ole Christian Søhoel 

22 

Andreas Thorset 

21 

Hallvard Grøvle Thorkildsen 

21 

Jan-Richard Lislerud 

21 

Robin Gard 

21 

Jochen Well 

20 

Oliver Sollie 

20 

Sander Golmen 

20 

Henning Martinsen 

19 

Kristian Bye-Andersen 

19 

Michael Loding 

19 

Per Håkon Lundteigen 

19 

Steffen Hassel 

19 

Egzon Lushi 

18 

Henning Guldbrandsen 

18 

Sigmund Syvertsen 

18 

Thomas Røed 

18 

Fredrick Searis 

17 

Iver Lyng Brekken 

17 

Kristian Simonsen 

17 

Mathias Helgesen 

17 

David Breiby 

16 

Dennis Ruud Olsen 

16 

Emil Christensen 

16 

Mads Nilsson 

16 

Sindre Jordanger 

16 

Steffen Sutherland 

16 

Thomas Syvertsen 

16 

Andreas Arentz 

15 

Dag Emil Hovde 

15 

Herman Ottesen 

15 

Shivan Ghazi Aziz 

15 

Hazir Ademi 

14 

Lars Bjørnerud 

14 

Ramin Ghazi Aziz 

14 

Ivar Magnus Iversen 

13 

Magnus Sylling Olsen 

13 

Mathias Røine 

13 

Sondre Skandsen 

13 

Sindre Johansen 

11 

Andreas Carlsen 

10 

Jonas Semb 

10 

Mathias Kolstad Holm 

8 

Nils Christian Svere 

8 

Ola Øritsland 

8 

Tamim Ansari 

8 

Foad Ali 

7 

Joachim Runden Andersen 

7 

Trym Otterstad 

7 

Vegard Undersaker 

7 

Anders Klemetsdal 

6 

Fredrik Pedersen 

6 

Jostein Hellumsand 

6 

Peter Kovacs 

6 

Petter Nystrøm 

6 

Antoni Jemiol 

5 

Kristian Becher 

5 

Kristian Langseth Nyheim 

5 

Markus Kentsrud 

5 

Stian Påsche 

5 

Daniel Bye-Andersen 

4 

Kenneth Strysse 

4 

Kristian Sommer 

4 

Stian Kleven 

4 

Suleyman Erkøk 

4 

Adam Soot Nilsson 

3 

Alexander Valo 

3 

Eivind Sundet 

3 

Erlend Rudi 

3 

Jens Ingebretsen 

3 

Kristoffer Knigge 

3 

Marius Vilhelmshaugen 

3 

Mukthar Shah 

3 

Andreas Ask 

2 

Filip Haugberg 

2 

Gabor Valo 

2 

Gentrit Januzi 

2 

Kasper Frøjd 

2 

Kristian Marheim 

2 

Sondre Stokka 

2 

Viktor Nagelsaker 

2 

Aage Golmen 

1 

Andreas Berg 

1 

Belal Abu Shawish 

1 

Bjørn Ole Eriksen 

1 

Einar Ask Røed 

1 

Fredrik Stokke 

1 

Gaute kruse-Nilsen 

1 

Hermann Rhoden 

1 

Karan Singh Bhellay 

1 

Kim Kristiansen 

1 

Martin Vosseteig 

1 

Panpeth Intharaksa 

1 

Torjus Hovidsen 

1 

Vikram Gupta 

1 
Luke 11 - Blekket spruter på Lier Stadion ny mann klar - Selveste Erik Midtgarden

Postet av Stoppen Sportsklubb den 11. Des 2018

 Vår kjære OBOS-spillende suksesstrener Erik Midtgarden har signert kontrakten som gjør han til a-lagstrener for herrene i 2019. Erik var i en lengre periode i våres toppskårer i OBOS-ligaen. Til slutt endte han opp på 10 gåller for Notodden. Ganske imponerende. Enda mer imponerende er at han har sin egen Wikipediaside på engelsk(!).  

Trener Midtgarden tok som kjent laget opp en divisjon og vi er veldig glade for å ha han med videre. Veldig inspirerende for våre unge spillere å ha en trener som Erik. Kanskje en dag får en av våre unge håpefulle en egen Wikipediaside på engelsk(!!). 

Her kan du lese utdrag fra Erik Midtgardens sin egen Wikipediaside på engelsk (!!!):  

«Born in Skien, Midtgarden joined Odd Grenland's first-team squad ahead of the 2005 season. He made his debut in the first round of the 2005 Norwegian Football Cup match against Langesund/Stathelle, when he played the last 20 minutes as a winger and scored Odd's last goal in the 4–0 victory. He made three appearances for Odd in Tippeligaen in his first season at the club, and was the top goalscorer for the reserve team in the 2. Divisjon with eleven goals. He spent the 2006 season on loan to Pors Grenland, where he was a regular for the team in the First Division. His contract with Odd expired after the season, and although the club wanted to renew his contract, Midtgarden chose to sign a two-year contract with the newly promoted First Division side Notodden, where he was promised regularly playing time. 

After playing regularly for Notodden in 2007, Midtgarden was far away from the first team in the following season and wanted to leave the club when his contract expired after the 2008 season. He played a total of 29 league-matches for Notodden. He joined Mjøndalen ahead of the 2009 seasonwhere the head coach Vegard Hansen used Midtgarden as a utility playerHe was on a trial with Brighton & Hove Albion in July 2010, but was not offered a contract. Midtgarden scored 22 goals in 54 matches in his two seasons at Mjøndalen. His contract with Mjøndalen expired after the 2010 seasonand in January 2010 he joined his old club Odd Grenland on a one-year contract. 

Midtgarden played 14 matches for Odd in Tippeligaen in the first half of the 2012 seasonand scored a goal in the 4–1 win against Sogndal on 3 April 2011 one minute after he replaced Håvard Storbæk as a substituteIn July 2011, he was bought by Dutch club Vitesse Arnhem, and was subsequently sent on loan to Estonian club Flora Tallinn, where he played 15 matches and won the 2011 Meistriliiga with the clubMidtgarden was supposed to return to Vitesse in January 2012, but when he did not get the payments as agreed in his contracthe decide to break the contract and move home to Norway, where he signed a one-year contract with Lillestrøm ahead of the 2012 season. After Magnus Haglund became head coach of Lillestrøm, the club bought several new players to the club, and Midtgarden became superfluous at the clubHe was loaned out to Mjøndalen in August 2012, and scored a goal in his debut against Sandefjord on 10 August 2012.[13] He scored 10 goals in 13 matches for Mjøndalen in the First Division in the 2012 season. 

As a free agent, Midtgarden was on trials with Strømsgodset, Tromsø and Odd ahead of the 2013 seasonbefore he signed for Hønefoss in February 2013. During his spell at Hønefoss, Midtgarden was mostly used as a substituteAfter Hønefoss was relegated from Tippeligaen, he decided to return to Mjøndalen for his third spell at the club. He left ahead of the 2017, as the trainings became too difficult to combine with PE teacher studies at the Telemark University College, Notodden campus. He therefore rejoined Notodden FK.» Levert av IdrettenOnline