Stoppen innkaller til årsmøte

Postet av Stoppen Sportsklubb den 18. Jan 2017

Styret i Stoppen Sportsklubb innkaller med dette til årsmøte:

Mandag 6. mars klokka 19.00

Sted: Klubbhuset på Liungbanen

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 20.2.

Forslag sendes: gerd.anne@stoppensk.no


FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTET 2017

I henhold til Stoppen Sportsklubbs vedtekter §15.

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Valg av dirigent

  • Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Årsmelding/beretning

5. Valg av revisor

  • Valg av revisor for revisjon av regnskap for 2016
  • Foreligger på årsmøtet.

6. Godkjenning av regnskap

Regnskapene er tilgjengelig for gjennomsyn på klubbhuset eller ved å ta kontakt med trine.pettersen@stoppensk.no

7. Behandling av innkomne forslag

Til behandling:

  • Styret foreslår endring av vedtekter i §15 punkt 9 (vedlagt)
  • Styret foreslår endring av vedtekter i §15 punkt 10 (vedlagt)

8. Fastsettelse av medlemskontingent

Til behandling:

  • Styrets foreslår enhetlig medlemskontingent på 350,- (enkelt) og 650,- (familie)
  • Foreligger i utvidet versjon på årsmøtet, eller ved henvendelse til trine.pettersen@stoppensk.no

9. Behandling av budsjett

10. Valg:

  • Styremedlemmer
  • Vararepresentanter
  • Medlemmer til representantskapet
  • Representanter til Lier Idrettsråd
  • Representanter til de organisasjoner foreningen er tilsluttet
  • Valgkomite (leder + 2 medlemmer)
  • Godkjenne gruppenes valg av styrer

Valgkomiteens innstilling (vedlagt)Med vennlig hilsen,


Styret i Stoppens Sportsklubb0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline