Innkalling til årsmøte i Stoppen Sportsklubb 2020 - NY DATO

Postet av Trine Pettersen den 7. Apr 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i Stoppen Sportsklubb. Årsmøtet avholdes 7. mai kl 1900.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 6. mai kl 1200 her PÅMELDING. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Link til møterommet sendes ut i forkant av møtet til deltakere og kan hentes på nettsiden www.stoppensk.no. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29. april til post@stoppensk.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet til alle som har meldt seg på eller ved å henvende seg til post@stoppensk.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stoppen Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stoppen Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stoppen Sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trine Pettersen kontaktes på trine@stoppensk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.