Stoppenfondet-Skole

Målsetning:

Være en positiv brobygger mellom skole og idrett rundt fysisk fostring og inkludering. 


Skole inneholder fem undergrupper:

1. Velkomstklassen

2. Voksenopplæringen

3. Alternativ læringsarena

4. Aktivt lokalsamfunn

5. Samarbeid skole/Idrett

 

Velkomstklassen

                1. Samarbeid klubb og velkomstklassen

 

Voksenopplæring

               1. Arbeidstrening i klubb

               2. Vise minoriteter mulighetene til å drive idrett i trygge omgivelser


Alternativ læringsarena

              1.Alternativ skoledag for barn som har utfordringer i den ordinære skolen

               

 Aktivt lokalsamfunn

               1. Bidra med aktivitet inn i skolen.

 

 Samarbeid skole/Idrett

               1. Styrke dialogen mellom idrettsklubben og skolene i kretsen