Stoppenfondet-Lavterskel

Målsetning:

Tilby gratis sosiale aktiviteter på tvers av skoler og alder.


Lavterskel inneholder tre undergrupper:

1. Løkkelørdag

2. Senkveld

3. Fritidsklubb

 

Løkkelørdag

              1. Tilbud om løkkefotball på Hegg, Gullaug og Lier stadion lørdager

 

Senkveld

              1. Tilbud om uformell turnering for ulike årskull for ungdommer

 

Fritidsklubb

               1. Åpent klubbhus

               2. E-fotball