Stoppenfondet-Inkludering

Målsetning:

Vi ønsker å gi mennesker i alle aldre samme muligheter for en aktiv hverdag.  


Inkludering inneholder fire undergrupper:

1. Fattigdomsutfordringer

2. Minoriteter

3. Seniorer

4. Mennesker med funksjonsnedsetninger

Undergruppene inneholder ulike prosjekter.


Fattigdomsutfordringer

1. Bruktmarked

2.Økonomisk bistand til barn og unge som vil være med i idretten

3. Utstyrsbistand

4. Å glede noen som trenger det - til jul


Minoriteter

1. Klubbinfo på hjemmesiden på flere språk

2. Minoritetsforeldre med på dugnad


Seniorer

1. På lag med den eldre delen av befolkningen

2. Eldre som ressurs


Mennesker med funksjonsnedsettelser

1. Stoppen United/Fair play serien

2. Stjernelag for barn