Stoppenfondet-Miljø

Målsetning:

Være en positiv bidragsyter mot det grønne skiftet i samfunnet

Miljø har to undergrupper

1. Gjenbruk

2. Miljøvennlig transport

 

Gjenbruk

               1. En del av byttemarkedet vårt med fokus på miljø

              2. Vi jobber mot idrettens mål om at flere skal pante

             

Miljøvennelig transport

                 1. Sykle til trening kampanje