Stoppenfondet

Stoppen Sportsklubb- mer enn en fotballklubb

Hvorfor et eget fond?

Stoppen Sk ønsker å være en ansvarlig og betydningsfull aktør i samfunnet. Derfor oppretter vi Stoppenfondet. Fondet ønsker å sikre innbyggerne aktivitetstilbud som bidrar til en god psykisk og fysisk helse. Gjennom konkrete lavterskeltilbud og støtteordninger skal klubben bygge tettere bånd mellom innbyggerne, skole, idrett og samfunnet forøvrig. Stoppenfondet skal sikre bærekraften i tilbudene, sørge for kvalitet og bidra til at innbyggerne i alle aldre får et økt aktivitetstilbud, og et sted å være.

Stoppen SK oppretter et helt nytt samfunnsteam som skal arbeide med planlegging og gjennomføring av de ulike tiltakene. Samfunnsteamet skal sikre at klubben blir en solid brobygger mellom idretten, kommunen og befolkningen. 

Stoppenfondet skal bidra med å utvikle: 

  • *Inkludering
  • *Skole
  • *Lavterskeltilbud
  • *Miljø

Hvert av disse punktene inneholder undergrupper, og hver undergruppe har ulike prosjekter.


Fondets målsetning

Stoppenfondets målsetning er å sikre økonomiske  midler til gjennomføring av STOPPEN SK SAMFUNN. Penger som kommer inn i fondet settes av til ulike prosjekter. Om ønskelig kan man donere penger til øremerkede prosjekter


Hvordan får Stoppenfondet inntekter?


Overskudd fra Stoppenbladet

Overskudd fra Stoppendagen 

Pantedugnad

VIPPS-kampanjer der folk kan donere inn til Stoppenfondet

Donering i forbindelse med påmelding til FFO og fotballskoler/camper

Juletredugnad

Prosenter av sponsorinntekter

Gaver fra bedrifter

Støtteordninger fra legater, fond og stiftelser

Støtteordninger fra kommune


Vil du donere penger til Stoppenfondet?

Vipps til Stoppenfondet #734178. 

Sammen kan vi gjøre en forskjell.