Luke 4: Årgangsveiledere

Postet av Kristian Bye-Andersen den 4. Des 2015

Stein og Lasse er også årgangsveiledere i ungdomsfotballen

Foreldretrenere vil alltid være en viktig del av fotballen i Stoppen SK. For å øke kompetansen til trenerne, gi de tips og en sparringspartner har vi denne sesongen ansatt årgangsveiledere til å hjelpe til på hvert årstrinn i ungdomsfotballen. Disse går ikke inn istedenfor, men i tillegg til trenerne som er på lagene. Målet er at vi skal få en rød tråd i arbeidet vårt gjennom hele ungdomsfotballen, gode hospiteringsavtaler og samarbeid mellom årsklassene. I bunn skal hele tiden sportsplanen vi utarbeider ligge.

G01, J00-01, J02: Stein Ellingsen

G03 og J03: Lasse Paulsen

G02: Kristian Bye-Andersen

G00: Tore Syvertsen


Slik ser instruksen til årgangsveilederen ut. Kan variere utfra behovet til gruppa:

Årgangsveileder

  • Fra serieslutt i oktober til seriestart i april har årgangsveileder (ÅV) ansvaret for to økter i uka. ÅV legger opp innholdet i øktene basert på sportsplanen og fagplanen i Stoppen SK. Det er ønskelig at disse øktene er i ukedagene, da det er flest spillere på trening.
  • I oppstarten er ÅV hovedtrener og kjører øktene med foreldretrenere som assistenter. Under disse øktene får foreldretrenerne mulighet til å observere ÅV. Etter hvert som det er naturlig går foreldretrenerne over til å kjøre treningene som ÅV legger opp til, med ÅV som veileder for foreldretrenerne.
  • ÅV holder ett kurs for foreldretrenerne om sportsplanen og fagplanen i løpet av vinteren.
  • ÅV deltar på foreldremøtet til laget og forteller om tanken bak sportsplan og fagplan.
  • ÅV deltar en gang i måneden på trenerforumet. Se egen del om trenerforum.
  • Under sesongen har ÅV et møte i måneden(eller når det er naturlig) med foreldretrenere der treningstider, hvem som skal delta på ulike kamper, hospiteringer og faglige oppdateringer blir avtalt.
  • Foreldretrenere kontakter ÅV for spørsmål. ÅV tar spørsmål han/hun ikke har svar på videre til sportslig leder i ungdomsfotballen.
  • ÅV sørger for at kampledelse, pedagogikk og trenervirksomhet ikke går på tvers av sportsplanen. Dette kan gjøres ved samtaler under foreldretrenermøtene og ved observasjon av kamper/treninger hvis ÅV føler behov for det.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.