Luke 12: Integreringsansvarlige i Stoppen SK

Postet av Kristian Bye-Andersen den 12. Des 2015

Morten Hansen er integreringsansvarlig i Stoppen SK

Fra Sportsplanen:

"Stoppen SK ønsker å være en klubb som bidrar til aktivitet og glede for mennesker i lokalsamfunnet. Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan oppleve glede, mestring og trygghet, ledet av kompetente personer. I forlengelsen av dette vil Stoppen SK også se på muligheten for å være en klubb som tar flyktninger på alvor. Vi ønsker at klubben skal være et møtested som bidrar til at barn og unge kan oppleve trygghet i en ellers utfordrende hverdag. Stoppen SK har derfor et eget verv som er kalt «integreringsansvarlig i Stoppen SK». Denne skal arbeide med å få på plass konkrete tiltak som settes i aktivitet i løpet av 2016."

Stoppen SK samarbeider tett med Lier Idrettsråds leder Pål Thomassen om å tilrettelegge for dette. Vi har også kontakt inn mot velkomstklassen på Høvik Skole med mål om å få nye landsmenn integrert så raskt som mulig.

Morten Hansen er integreringsansvarlig i Stoppen SK. Han vil sammen med Håvard Sagmoen sette i gang med et tiltak over nyttår. Begge jobber for øvrig på FFOen vår.

Tiltaket skal være et tilbud for barn og unge mellom 6 år og 12 år og det skal være et lavterskeltilbud der alle mennesker skal føle seg velkomne.


Vi er stolte over å være en klubb som ønsker å inkludere alle i samfunnet vårt og setter stor pris på innsatsen Håvard og Morten gjør for å få til dette.

Håvard SagmoenKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.