Luke 18: Veien mot å bli "Mer enn en fotballklubb"

Postet av Kristian Bye-Andersen den 18. Des 2016

Foto: Sondre Skandsen, Lierposten

Nå er det to år siden Stoppen SK startet med sitt arbeid for å bli «Mer enn en fotballklubb». I denne luka skal vi se litt på hva som har blitt gjort, og veien videre:

Januar 2015

Styret går inn for å ansette undertegnede i en 100% stilling fra 1.august 2015. I forbindelse med ansettelsen legger jeg frem tanker rundt viktigheten av å være en klubb for alle, og hvor det skal være mye aktivitet på tvers av årskull og skolekretser. Styret støtter dette, og det blir en av arbeidsoppgavene mine.

April-mai 2015

Stoppen SK avholder årsmøte. Ordstyrer er leder av Lier Idrettsråd; Pål Thomassen. Etter møtet uttrykker Pål et ønske om at Stoppen skal klare å lage et lavterskeltilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Det stiller klubben seg positiv til, fordi det samsvarer med vårt ønske om mangfold. Morten Hansen blir tiltenkt å drifte dette.Morten og jeg har ofte pratet om hvordan vi ønsker at en klubb skal drives, og denne satsingen passer perfekt inn i planene.Klubben utnevner Hansen til integreringsansvarlig, nå inkluderingsansvarlig, og følgende punkt kommer inn i sportsplanen:

"Stoppen SK ønsker å være en klubb som bidrar til aktivitet og glede for mennesker i lokalsamfunnet. Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan oppleve glede, mestring og trygghet, ledet av kompetente personer. I forlengelsen av dette vil Stoppen SK også se på muligheten for å være en klubb som tar flyktninger på alvor. Vi ønsker at klubben skal være et møtested som bidrar til at barn og unge kan oppleve trygghet i en ellers utfordrende hverdag. Stoppen SK har derfor et eget verv som er kalt «integreringsansvarlig i Stoppen SK».

Etter dette har Morten og Pål arbeidet tett, og gutta er en viktig årsak til at vi har kommet dit vi er i dag.

Juni 2015

Studietur til Asker Fotball. Asker har i lang tid drevet godt med sitt samfunnsprosjekt. Daglig leder i Asker, og tidligere daglig leder i Stoppen Rune Klemetsdal, kommer med mange gode tips som tas med inn i videre arbeid.

Juli 2015-des 2016

Det er i denne perioden vi setter i gang med oppgavene og fordeler arbeidsoppgavene.

Og veien blir litt til mens vi har går:

-Vi oppretter kontakt inn mot velkomstklassen på Høvik Skole med mål om å få nye landsmenn integrert så raskt som mulig. Morten har også tett kontakt med kommunen og bofellesskapene.

- Vi arrangerer "Senkveld på Stoppen", løkkelørdager og morgentreninger. Dette er gratistilbud på tvers av årsklasser og skolekretser.

- Leder av sportslig utvalg, Christin Ruth, arrangerer kamp mellom flyktninger i Røyken og vårt G00-lag

-Zenar Yosief Nuguse, tidligere landslagsspiller fra Eritrea, har språkpraksis på FFO og FA.

- Morten og Håvard har våren 2016 «Tirsdagsmoro» for barn med nedsatt funksjonsevne.

- Vi utdanner ungdommer til å bli trenere for barn og yngre ungdom, og på Liungen Cup bruker vi eldre spillere som Fair Play ambassadører for yngre spillere.Dette skaper bånd mellom spillere på ulike alderstrinn i klubben.

- Morten og jeg holder foredrag for kommunen og foreningen Kiwanis om hvordan vi jobber for å bli en klubb for alle. Veldig hyggelig å bli invitert inn til dette.

I februar 2016 får vi denne forsiden i Drammens Tidende:


-Utviklingsansvarlig, Stein Ellingsen, ordner en meget spennende avtale med Redd barna, som gjør at vi ytterligere blir en klubb som er mer enn bare en fotballklubb.

- I tillegg blir klubben Årets Fair play klubb i Buskerud for arbeidet vi har gjort.

Veien videre

Arbeidet vi har gjort så langt er tidkrevende. Vi får derfor Hansen inn i en større stilling hos oss fra 1. januar. Det vil føre til at Morten får mer tid til inkluderingsarbeidet .

I 2017 starter vi opp FFU lag, med Håvard Sagmoen som trener. Vi jobber videre med å utvikle og forbedre prosjektene vi har sett fungere, samt at vi også har andre prosjekter i tankene.

Vi gleder oss!

Stoppen SK-« Mer enn en fotballklubb»

Sportslig hilsen

Kristian Bye-Andersen

Sportslig leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.