KONTAKTLISTE 2014

Posisjon Fornavn Etternavn E-post Telefon

Hovedkonto:1503.29.47279KontorKlubbsekretær
Sportslig leder
Gerd-Anne
Kristian
Opsahl
Bye Andersen
gerd.anne@liungen.no
kristian.b.andersen@lierskolen.no
913 51 249
412 97 954
StyretLederChristian
Aakermann
chriaak@online.no .907 98 775
. Økonomiansvarlig Trine Pettersentrine.pettersen@lifi.no 416 24 524
. Styremedlem (Sport) Trygve Hafskjoldtrygve@hafskjold.no 907 52 726
. Styremedlem (Info) Espen Sandligodset@online.no 917 03 808
. Styremedlem (Utstyr) Kari Aaby kari.desserud.aaby@lifi.no 992 75 513
. Styremedlem Øystein Pedersen oystein.pedersen@tess.no 908 44 163
. Styremedlem Olav Torgersenoto@synsam.com 452 05 523
. Styremedlem (for Spa/Bra) Erlend Leirvikerlend.Leirvik@gmail.com 473 37 386
. Styremedlem (leder Liungen) Ronny Solbraa-Bay ronny.solbraa-bay@wuerth.no 906 31 370
. Varamedlem Fredrik Stokke fredrik.stokke@lyreco.com .


Damer 1503.34.09718 . . . .
. Hovedtrener. Ass. Trener Henning Bakken hen9ng@gmail.com 90912444
. Hjelpetrener Lasse Kvam lasse.kvam@dieselpower.no 95288684
. Hjelpetrener/Material Per Klevan per.klevan@hotmail.com 93021279
. Hjelpetrener og lagleder J19 Håvard Søhussohus@online.no 92865731
. Hjelpetrener Sigurd Jensen .
. Trener Henning Bakkenhenning@gmail.com 90912444
. Lagleder Jan Erik Alverdus Berg alverdus@gmail.com 91818349
. Økonomiansvarlig Kari-Anne Wolff-Skjelbredkari-anne@wolff-skjelbredrevisjon.no 92810692
. Transport Trine Antonsen trine.antonsen@lifi.no 45220009
. Reise/jentefestival Kjersti Thunkjersti@absolutt-sportsreiser.no 91877545
. Material/kampkordinator Per Mykstu per.johny.mykstu@ebnett.no 92650266
. Dugnadsansvarlig Jo Nordahl-Olsen jo.nordahl-olsen@ebnett.no 41422782
. Medisinsk ansvarlig Jostein Hansen joste-fr@online.no 92609511
J16 1503.34.09718 . . . .
. Hovedtrener. Hovedtrener

.
. Lagleder Jan Sørnes stoppenj16@hotmail.no .
. Materiell Rolf Næslund rolf.bergerud.naeslund@nmtrade.no .
. Økonomiansvarlig Tone Unhjem tone.unhjem@lifi.no .
J00 1503.34.09626 . . . .
. Hovedtrener Maria Toverud mariatoverud@hotmail.com 94815199
. Hovedtrener Kristine Grue kristine.huseby.grue@lierskolen.no 92683155
. Lagleder Heidi Ellingsen heidi.ellingsen@elopak.no 90787029
. Laglederassistent Åse Figenschau aase@figenschau.net 98053091
. Laglederassistent Aina Grinde aina.grinde@hotmail.com 95279654
. Laglederassistent Geir Johannessengeir.johannessen@lierskolen.no 98872558
. Økonomiansvarlig Heidi Ellingsenheidi.ellingsen@elopak.no 90787029
J01 1503.43.82236 . . . .
. Hovedtrener. Trener Ståle Monstad staale.monstad@dno.no 91554644
. Lagleder Inger Bjørsholinger.bjorshol@gmail.com 93048262
. Økonomiansvarlig Line Høvik line@spatec.no 98407628
. Sosialt Hilde Grensbråten hilde.marie.grensbraaten@gmail.com 91685578
K7 1503.43.86711 . . . .
. Lagleder/trener/økonomi Anja Fagerli Hiltanja.hilt@gmail.com 92810889
. Lagleder/trener/material Helena Celiushelenacelius@hotmail.com 98029774
A-lag H 1503.44.32853 . . . .
. Hovedtrener
Hovedtrener
Keepertrener
Rolf
Bob
Tore
Hansen
Stokka
Syvertsen
rhacons@gmail.com
bob.stokka@ksb.no
syvertsen@lifi.no
47362741
90655216
99361845
. Matrialforvalter Ole Lennart Eriksenolen-eri@online.no 91153178
B-lag H . . . . .
. Trener Håvard Lislerudhavard.lislerud@nordea.no 91893171
G-JR 1503.34.09602 , , , ,
. Adm.ansvarlig
Knut Ellingsgardotisknut@online.no 95 72 31 18
. Trener Heiko Sommerheiko.sommer@lifi.no 99 39 49 87
. Kampleder
Tore
Syvertsen
syvertsen@lifi.no 99361845
. Kampleder
Kampleder
Erik
Teigen
erik@unimetall.no 40413894
. Trener (fysisk)
Fiksansvarlig
Morten
Leif Anders
Persson
Mo
morten@stoxxcapital.no
moian@lifi.no
91 89 99 99
. Lagleder Trine Pettersentrine.pettersen@lifi.no 41 624 524
. Assisterende lagleder Vivi Bechervivibecher@hotmail.com 46 94 38 62
. Økonomiansvarlig Vivi Bechervivibecher@hotmail.com 46 94 38 62
G16 1503.34.48543 , , , ,
. Hovedtrener. Lagleder/Trenerkoordinator Niels
Markussen
niemar@online.no 97097884
. Trener, NM-gruppa Kristian
Bye Andersen
kristian.b.andersen@lierskolen.no 41297954
. Trener Gaute
Kentsrud
gaute-ke@online.no 95255657
. Trener / fysisk Frode Smithfrode.smith@blockwatne.no 91552967
. Trener Olav Torgersenoto@synsam.no 45205523
. Lagleder, lag 2 / Adm Morten
Wike
morten.wike@gmail.com 99096809
. Sponsoransvarlig Ola Sembola@holtefjell.no 90 02 02 09
. Økonomiansvarlig Petter Aasland petter.aasland@dnb.no 90046651
. Fiksansvarlig Bård
Vestgård
bves@hotmail.com 40826993
. Foreldrekontakt / Fiks Hakon
Brandt
hakon.brandt@hotmail.com 91553950
.G00 1503.34.08991 , , , ,
. Hovedtrener Tore Syvertsensyvertsen@lifi.no 99361845
. Trener Adam Soot
Nilsson
adam@lifi.no
90919014
. Trener. Trener. Trener. Trener. Trener (fysisk) Arild Bakken . .
. Trener

. .
. Matrialforvalter Lars Langlarslang@online.no 47326618
. Lagleder Espen Sandli godset(a)online.no 91703808
. Økonomiansvarlig Hege Liavaag hege.liavaag@bdo.no 91888237
. Foreldrekontakt Bjarne Jensen bja-je@online.no 90261703
. Dugnadsansvarlig Tone Fredbotone@lifi.no 91340469
. Dugnadsansvarlig Heidi Iversen heihei.iversen@gmail.com 97652885
G01 1503.43.82228 , , , ,
. Hovedtrener Morten Viholmen mviholmen@deloitte.no 48 08 61 27
. Trener Per Smedberg Per.Smedberg@honda-eu.com 41 45 02 01
. Trener Hans-Petter Bredal hans-petter.bredal@bfk.no 45221858
. Lagleder Ann Kristin Johansen akj@imtech.no 97577544
. Økonomiansvarlig Gunn Koppegård gunn.koppergard@lifi.no 93043782
. Materialforvalter Bjørn Olav Sørum e-aale@online.no
M34 . , , , ,
. Trener/lagleder Vikram Guptavikram@broadpark.no 47 41 59 81
M39 . , , , ,
. Trener/lagleder Hakon Kristoffersen hakonkri@gmail.com 93420112
Ajour 18.01.2015