Allidrett i Stoppen SK

Postet av Stoppen Sportsklubb den 15. Aug 2016


Allidrett i Stoppen SK

Dette innlegget finner du også som pdf-vedlegg.

Det hersker noen uklare oppfatninger av hva Stoppen SK tilbyr de aller yngste, og vi ønsker derfor å klargjøre hvilket forhold klubben har til allidretten.

Stoppen Sportsklubb er medlem av to særforbund, fotball og NIF Idrettsskole. Stoppen SK leverer et idrettsskoletilbud innenfor idrettsforbundets regler. Årsmøtet i Stoppen SK har vedtatt at det ikke blir noen endring på dette og at vi viderefører allidrett slik det har vært i Liungen i mange år. Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år.

Slik lyder reglene:

“Barna skal få prøve seg på minst 3 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal leik og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i idrettsskoletilbudet.”

Hvilken kompetanse foreldregruppa besitter og hvilke idretter foreldregruppa ønsker å prioritere, varierer. I vinterhalvåret står trenerne fritt til å bruke kompetansen i foreldregruppa til varierte og allsidige treninger innenfor de idretter og aktiviteter foreldregruppa ønsker.

Stoppen SK ønsker å tydeliggjøre at det - uansett hvilke tilbud som gis – skal være fokus på fotball fra januar til oktober. Det utelukker ikke at man i tillegg tilbyr andre aktiviteter.

November og desember er fri. De som ønsker oppfordres til å møtes til løkkelørdag eller annen leik og fysisk aktivitet.

I Stoppen SK er det sportslig utvalg som leder arbeidet med klubbens sportslige innhold, både for barneidretten og ungdom/junior/senior. I 2015 ble sportsplanen for Stoppen SK revidert. I første halvdel av 2016 har Stoppen utarbeidet en plan for BIG (Barneidrettsgruppen). I juni 2016 fikk sportslig utvalg i oppgave av styret å revidere idrettsskole-tilbudet (allidrett/barnefotball) og innlemme dette i sportsplanen. Dette arbeidet pågår innenfor de rammer som her er nevnt.

Stoppen SK ønsker alle barn og foreldre velkommen til et variert allidrettstilbud høsten 2016.


Spørsmål rettes til:

Kristian Bye-Andersen, sportslig leder i Stoppen SK: 41297954, sport@stoppensk.no

Christin Ruth, styremedlem med ansvar for sport: 99744362, christin@stoppensk.no


Med vennlig hilsen,

Styret i Stoppen SK

Lier, 14. august 2016