Varme på 11er og pulver på 7er

Postet av Stoppen Sportsklubb den 28. Nov 2015

Veksling mellom regn og kulde har gjort at kunstgressbanene tidvis har vært glatte og isete. Stoppen, Liungen og Spa/Bra er derfor enige om å sette på varmen tidligere enn vanlig.

Lier kommune skal nå ha satt på varmen under 11er-banen.


Pulver på 7er

Når det gjelder den nye 7er-banen vil det bli alternativ vinterdrift på denne i vinter. Det er lagt rør og banen er planlagt for undervarme. Men en glipp i kommunens anbud gjør at det fortsatt mangler glykol i rørene og en kobling til varmesentralen. Følgelig er det ingen varme å skru på denne vinteren.

Klubbene har kommet til en avtale med kommunen om at det derfor blir brukt pulver på 7er-banen for å holde den isfri. Dette er samme metode som benyttes blant annet på Tranby.

Hva slags vinter vi får vil være avgjørende for hvor vellykket en slik vinterdrift blir. Men vi gjør et forsøk i år, og ser fram til vanlig undervarme allerede neste vinter.


- Miljøvennlig

Ifølge leverandøren er "Helm SF Granular og Helm PF Liquid er brukt med hell til avising av kunstgressbaner. Pålitelig og trygg, sparsom i bruk, høy smeltekapasitet som varer lenge, reduserer kostnader til forsyning, lagring, arbeidskraft og reparasjon av utstyr. Biologisk netbrytbar, ikke giftig for dyr, planter og akvatiske organismer, efterlater ingen rester."

Andre klubber som har forsøkt pulverdrift, har dog bemerket at spillere bør være forsiktig med å bruke sine favorittplagg rett etter at pulver lagt ut, det dette kan sette merker på klær som er vanskelig å få bort. Men dette har vi altså ingen erfaring med ennå.


Brøyting

Klubbene er enige med kommunen om en driftsavtale for banene.

Det er sportslig leder Kristian Bye-Andersen som holder dialogen med kommunen og Steinar Hennum vedrørende brøyting. Kamper må derfor være meldt inn god tid i forveien, slik at det blir brøytet i forkant. Klubbene leverer en ukentlig plan til kommunen om planlagte aktiviteter.

Brøyting på hverdager skjer på dagtid uavhengig av dette.


Avtalen

Om vinterdrift står det blant annet i avtalen:

"Kommunen vinterdrifter banene i nært samarbeid med klubbene. Kommunen dekker alle kostnader med brøyting av banene innenfor egen normalarbeidstid, og holder egnet utstyr egnet for vinterdrifting.

Klubbene dekker kostnader til undervarme samt arbeids- og maskinkostnader for brøyting mm utover kommunens normalarbeidstid. Undervarme-perioden for begge banene er normalt fra ca 15. desember til ca 1. april, men tilpasses og avtales mellom partene ut fra værforhold.

Klubbene kan gi endringsordre i forhold til dette, ved nedkorting av undervarmeperioden eller ved at kun 11-er banen benyttes med undervarme. Bortfall av undervarme i perioder med snø vil kunne føre til at banen ikke kan benyttes.

Ved større snøfall kan det ikke påregnes at banene til enhver tid vil være snøfrie. I slike situasjoner skal 11-er banen prioriteres først. 7-er-banens daglige bruk ved store snøfall kan bli nedprioritert.

Det må være god dialog mellom klubbene og banemester for å sikre fornuftig banedrift særlig ved snøfall. Før vintersesongen sender klubbene oppdatert liste over treningstider, og deretter sendes avviksmeldinger ved endringer."
Den nye banen tas i bruk 7. september

Postet av Stoppen Sportsklubb den 27. Mai 2015
Snart klar til bruk
Den nye banen var ventet å stå ferdig i august, men en forsinkelse gjør at ny dato nå er 7. september. Fra den dato er banen åpen for bruk.

Vi kommer tilbake med informasjon om detaljer for den offisiell åpningen.


Tidligere omtale
På Lier stadion (Stoppen) er gravemaskinen på plass, og kommunen i gang med etableringen av en ny kunstgressbane for 7er-fotballen.

Kunstgressbanen får undervarme, noe som sårt vil styrke treningsmulighetene i vinterhalvåret.

Prosjektet har en estimert kostnad på cirka 4,3 millioner kroner og skal finansieres av spillemidler, Lier kommune, Liungen, Spa/Bra og Stoppen. De tre klubbene har forpliktet seg til å stille med 1,4 millioner kroner i egenkapital. Stoppens andel av dette er 1/3, eller cirka 470 000 kroner.

" Idrettslagene ønsker at det er Lier kommune som både eier og drifter banen på samme måte som resten av anlegget ved Lier Stadion. De ber om at eksisterende driftsavtale innlemmer den nye med at kommunen har banen fra kl. 06 – 16:00 på hverdager og at klubbene har banen etter kl. 16 på hverdager samt hele lørdag og søndag og i skolens ferier. Ny avtale basert på prinsippene i gammel avtale, inngås etter godkjennelse av dette prosjektet," heter det i kommunens saksutredning.

Politisk ble prosjektet enstemmig vedtatt i Miljøutvalget 3. juni 2014, i tråd med rådmannens innstilling. Banen vil stå ferdig i løpet av 2015.

Vi beklager at det i anleggsperioden tidvis kan være vanskelig å finne parkering ved banen. Vi minner da om subsidiære parkeringsmuligheter ved St.Hallvard skole og Høvik skole.KOMMUNENS PLANSKISSE: Slik er den nye banen plassert. Kartmontasje: Lier kommune


I kommunenes saksutrening står det dette om bakgrunnen for prosjektet:
"Vi har i vår gjeldende kommunale plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 prioritert en ny kunstgressbane på Lier stadion. Formålet med saken er å avklare finansiering av investering og drift av denne nye banen.
Behovet for banen er avklart i kommunal plan. Kunstgressbaner kan i motsetning til gressbaner brukes store deles av året. Vi har derfor sagt at vi vil prioritere kunstgressbanebygging i områder med mange innbyggere eller befolkningsvekst. Dette kan bidra til å hindre frafall fra organisert fotball og legge til rette for å ta imot befolkningsvekst i området. Sparta Bragerøen IL, Liungen IF og Stoppen SK har tatt initiativ til bygging av en 7’er kunstgressbane på Lier stadion. Banen er planlagt som en forlengelse av eksisterende 11’er kunstgressbane. Lier stadion er kommunens største idrettspark med mange anlegg og mye aktivitet både i og etter skoletid. Kommunen ønsker å utvikle eksisterende anlegg og støtter idrettslagenes initiativ og prioritere bygging av en kunstgressbane her. Derfor har vi i eksisterende Handlingsprogram for anleggsutvikling prioritert 7’er kunstgressbane på Lier stadion, Stoppen som første anlegg etter den nye Heiahallen som ble ferdig i vinter og er i drift.
Pr i dag så har fotballen allerede en 11’er kunstgressbane med undervarme og 3 gressbaner her. Kunstgressbanen ble bygget med undervarme i 2008, og den ble finansiert og driftes med midler og ressurser fra både kommunen og idrettslagene. Nå ønsker idrettslagene å anlegge og drifte en ny bane basert på de samme prinsippene på dagens treningsfelt mellom kunstgressbanen og de to naturgressbanene mot nord. Dagens varmesentral driftes av Norsk Bioenergi AS og er en miljøvennlig løsning som pr i dag har kapasitet til å innlemme det nye anlegget."

FÆRRE SLIKE DAGER: Med større kapasitet på kunstgress, blir vi mindre utsatt for baner stengt på grunn vann og snø. Foto: Stoppensk.no

Når spilles det kamper?

Postet av Stoppen Sportsklubb den 6. Mai 2015Svaret finner du her:Kamper (alle baner) på Stoppen/Lier stadion:
https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=11748Kamper på kunstgresset:
https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=5707Her er de nye treningstidene

Postet av Stoppen Sportsklubb den 15. Nov 2014

Vinterens treningstider på kunstgresset finner du her:

TRENINGSTIDER vinter 2014-2015

De nye treningstidene er fordelt av Liungen, Spa/Bra og Stoppen.
Tidene gjelder fra og med uke 48, dvs. mandag 24.11.

Husk:
  • Respekter hverandre, vær fleksibel og gi beskjed i dette forum om det er treningstid dere ikke benytter (permanent eller midlertidig) - og som kan komme andre til gode.
  • Treningskamper settes opp i egen tid, der dette er mulig.
  • Seriekamper går foran trening.

Dette er Lier stadion (Stoppen)

Postet av Stoppen Sportsklubb den 24. Sep 2014


På Stoppen finner du:

  • En kunstgressbane med undervarme, 11er.
  • En gressbane 11er
  • Fire gressbaner, 7er og 5er
  • Garderobeanlegg
  • Kiosk
  • Sandvolleyball

Posisjon: 59°45'44.3"N 10°14'09.3"E
Google-kart: https://goo.gl/maps/Q5A8C

Banene eies av Lier kommune og våre samarbeidsklubber Liungen og Spa/Bra.

Vegg i vegg ligger Reistad Arena, en håndballhall tilhørende Reistad IL 
På Stoppen ligger også Høvik skole, St. Hallvard vgs og en svømmehall.

Les mer om stedet Stoppen eller Lier stadion.