Styret innkaller til årsmøte i Stoppen Sportsklubb 19. mars 2024 kl 1900

Postet av Stoppen Sportsklubb den 22. Jan 2024

Årsmøtet avholdes 19. mars kl 19 på Lier stadion, Nøsteveien 70.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til post@stoppensk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, den finner du HER

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på SSKs nettside eller ved henvendelse til post@stoppensk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stoppen Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stoppen Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stoppen Sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trine Pettersen kontaktes kontaktes trine@stoppensk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

Årsmøtedokumenter

Saksliste

Budsjett 2024

Organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling

Sak 10.1 Ny lovnorm gjeldende fra 01.01.24

Årsmeldingen 2023

Årsregnskapet 2023

Kontrollutvalgets beretning

Revisors beretning
Barne- og famileministeren på besøk hos oss

Postet av Stoppen Sportsklubb den 9. Jan 2024

Foto: Fra venstre Espen Lahnstein Lier Sp), Kristian Bye-Andersen (Sportslig leder), Kjersti Toppe (Barne – og familieminister), Birgit Egenæs(samfunnsansvarlig), Morten Hansen(samfunnsansvarlig), Kenneth Sørheim (Styremedlem)


Barne- og familieminister Kjersti Toppe var på besøk hos Stoppen Sportsklubb i dag for å se nærmere på klubbens tiltak for å skape et inkluderende og varmere lokalsamfunn.

Kubben fortalte om Stoppenfondet og prosjektene vi jobber med innenfor fondet.

Møtet varte i 1,5 time hvor vi fikk diskutert og presentert våre tiltak og prosjekter for barne- og familieministeren, inkludert vårt samarbeid med skolene i nærområdet for å gi barn og unge et trygt og inkluderende fritidstilbud.

Vi er beæret over barne- og familieministerens besøk og setter stor pris på hennes interesse for våre tiltak. Stor takk til Espen Lahnstein i Lier SP som gjorde dette møtet mulig.