Kunngjøring: Årsmøte i SSK avholdes 20. mars

Postet av Stoppen Sportsklubb den 18. Feb 2018


Styret i Stoppen Sportsklubb innkaller med dette til årsmøte:

Tirsdag 20. mars klokka 19.00

Sted: Klubbhuset på Liungbanen

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 6.3.

Forslag sendes: kjetil@stoppensk.no

I tråd med vedtektene vil saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Informasjon om saksdokumenter blir lagt inn på siden du nå leser.

PS! Husk å betale medlemskontingent før årsmøtet.


FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTET 2017

I henhold til Stoppen Sportsklubbs vedtekter §13.

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Valg av dirigent

  • Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. (klikk her for forretningsorden)

4. Årsmelding/beretning (klikk her for lenke til dokumentet)

5. Valg av revisor

6. Godkjenning av regnskap

7. Behandling av innkomne forslag

8. Fastsettelse av medlemskontingent

9. Behandling av budsjett

10. Valg: (klikk her for valgkomiteens innstilling)

  • Styremedlemmer
  • Vararepresentanter
  • Medlemmer til representantskapet
  • Representanter til Lier Idrettsråd
  • Representanter til de organisasjoner foreningen er tilsluttet
  • Valgkomite (leder + 2 medlemmer)

Med vennlig hilsen,

Styret i Stoppens Sportsklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.