Luke 15 - Klubben med det store hjertet

Postet av Stoppen Sportsklubb den 15. Des 2019

Overskriften er gammel, men verdiene er det samme

Stoppen SK arbeider hver eneste dag for å legge til rette for at alle som en ønsker en aktiv hverdag hos oss skal få mulighet til det. Alle barn og unge skal møte trygge, gode voksne som tar de på alvor. De må møte en klubb som ikke har for høye krav til utstyr og økonomiske tilleggsutgifter gjennom året. Alle hos oss skal møte rause voksne som legger til rette for at du skal ha det gøy i et sosialt fellesskap, samtidig som du skal få oppleve å få muligheter for å utvikle deg innenfor idretten. 

Dette skaper mange krav og forventninger, men grunnfjellet er bygd opp. Samarbeidet med Lier kommune og Redd Barna gir oss kompetanse på å ta vare på enkeltbarn som har utfordringer i hverdagen sin. Undersøkelser viser dessverre at altfor mange barn opplever en hverdag preget av utrygghet, vold og overgrep i nære relasjoner. Det er naivt å tenke at disse ikke er hos oss. Det minste vi kan gjøre er å skape en inkluderingsarena der det er plass til alle, uavhengig av utfordringer barn og unge må slite med. For disse barna er det et fristed å komme på fotballtrening. Det er her de opplever trygghet, glede og mestring, i samhandling med flokken sin. 

Vi som klubb skal ta mye av dette arbeidet, men vi er avhengig av at alle i samfunnet er en brobygger som skaper inkludering for alle som ønsker det. Lier kommune ved Kultur og fritid, NAV, barnevern og flyktningstjeneste, Redd Barna og Kiwanis bidrar sammen med oss for å skape en aktiv hverdag for flere. 

Takk til frivilligheten som ser på dette arbeidet som viktig, takk til frivilligheten som møter barna hver uke, skaper magiske øyeblikk og gir glede i hverdagen. 

Stoppen SK skal være en klubb for alle. Stoppen United er vi veldig stolte av. Her inkluderes unge voksne med ulike utfordringer i hverdagen sin. Stoppen City er en treningsgruppe for flyktninger som ønsker en aktiv hverdag. I barnelagene inkluderes alle, uansett hva slags ferdighetsnivå de har. Det skal være plass til alle. Dette krever trenere og lagledere som møter alle, smiler til alle, uansett. 

I 2020 kjører vi en ny runde med «Trygg på trening». Dette er et veldig godt opplegg utviklet av Redd Barna, i samarbeid med oss og andre samarbeidsklubber. Hva gjør en trener hvis et barn kommer og forteller at den blir slått hjemme? Hva gjør en trener hvis det er mistanke om at barnet ikke har det godt? Stoppen Sk har en beredskapsplan som skal hjelpe deg i disse tilfellene. Vi setter også videre fokus på «Alle med». Dette er et system som skal bevisstgjøre alle som bidrar i klubben til å tenke på hvordan alle skal føle inkludering. 

Vi samarbeider videre med Strømsgodset. Vi vil arrangere Blåtimer for trenere og spillere. Hvis vi klarer å utvikle hele mennesket, samtidig som alle får en aktiv hverdag, har vi kommet langt. Det er holdninger og verdier barn og unge tar med seg videre i livet. Da klarer vi å skape samfunn basert på raushet og muligheter for alle. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.