Nytt regelverk for idrettslag gjeldende fra 01.01.20

Postet av Stoppen Sportsklubb den 30. Des 2019

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. 

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen er disse: 

  • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år.
  • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar.
  • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100). 
  • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet.
  • Alle IL må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité).

Vanligvis må ny lovnorm/vedtekter godkjennes av årsmøtet, men i denne sammenheng hvor lovkravene kommer fra NIF er det kun nødvendig at styret godkjenner endringene. Stoppen Sportsklubb's nye lovnorm/vedtekter finner du på nettsiden og du kan laste den ned her:

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1014/2019/12/30/SSK-Lovnorm-for-idrettslag-01.01.20.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.