SSK medlemskontingent 2020

Postet av Stoppen Sportsklubb den 22. Jan 2020

I disse dager blir årets medlemskontingent sendt ut til våre medlemmer. Skulle du ønske å gjøre endringer i ditt medlemskap send en mail til faktura@stoppensk.no eller ønsker du å bli medlem så kan du melde deg inn her: https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=7195

Vi gjør oppmerksom på følgende paragraf i lovnormen:

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

Hovedsakelig består vår medlemsmasse av barn og unge under 15 år. Vi oppfordrer derfor foreldrene til å melde seg inn og velge familiemedlemskap slik at de kan være med å påvirke i klubbens øverste organ årsmøtet. 

Husk at du må være personlig medlem for å kunne benytte deg av tilbudet til Family Akropolis trening.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.