Luke 16 - I Stoppen SK skal alle være trygge

Postet av Stoppen Sportsklubb den 16. Des 2020

I Stoppen SK skal alle barn oppleve trygge voksne. Barna skal få møte voksne som er bevisste på rollen sin, de skal få møte voksne de er trygge på at vil hjelpe dem hvis de har behov for det.

I samfunnet vårt er det dessverre slik at noen barn ikke har det helt greit til enhver tid. Noen barn opplever omsorgssvikt av ulik slag. For disse barna er det å ha en fritidsaktivitet kanskje den eneste arenaen de opplever anerkjennelse og livsmestring. Det kan være avgjørende å ha en trener som ser den enkelte og gir dem troa. Alle mennesker har behov for å bli sett og bli verdsatt for og formes videre som menneske.

Stoppen SK har i lengre tid hatt et tett samarbeid med Redd barna. Alle draktene våre har logoen på ryggen. Dette forplikter oss til å sette barnet i fokus. Klubben skal sikre at det er voksne, trygge mennesker som møter barna uke etter uke gjennom året.

I Stoppen SK krever vi: 

  • Politiattest fra alle trenere og voksne som har et tillitsforhold til barn. Ingen uten politiattest får tilgang til treningsfeltet.
  • Alle trenere og ressurspersoner skal ha lest og forstått holdningskontrakten til klubben
  • Alle trenere og ressurspersoner skal ha lest beredskapsplanen til klubben
  • Alle trenere og ressurspersoner skal ha lest og forstått de etiske retningslinjene i klubben, og forstått konsekvensen av å bryte dem.

I disse dager sender vi ut en mail med informasjon om alle disse punktene. Alle må svare på spørsmålene og gi tilbakemelding. Vi håper du gir deg selv noen minutter til å svare på denne slik at alle barna og ungdommen blir tatt på alvor i Stoppen SK.

Gjennom 2021 vil det bli ulike kurs som handler om Trygg på trening, beredskapsplanen og etiske retningslinjer. Dette er noe vi ønsker at alle trenere og ressurspersoner skal være med på. Det bidrar til at alle voksne blir mer bevisst, klubben blir mer bevisst, og ikke minst alle barn og unge i klubben blir tatt på alvor og får opplevd trygghet i Stoppen. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.