Luke 19: Stoppenfondet - Dette har vi gjort

Postet av Stoppen Sportsklubb den 18. Des 2022

På i underkant av 1 år har Stoppenfondet etablert seg som et viktig verktøy for å hjelpe ulike mennesker som har behov for det. På noen områder klarer vi sammen med stiftelser, kommune og stat å hjelpe til, men ikke på alt. Vi ser dessverre at på mange områder så blir barn og unge ekskludert fra deltagelse på grunn av svak økonomi. Dette er noe som vi som idrettsklubb må ta på stort alvor. 

Stoppenfondet blir finansiert på ulike måter; 

    Stiftelser som bidrar med penger

    Enkeltmennesker som ønsker å støtte fondet for å sikre enkeltbarns muligheter

    Donasjoner ved påmeldinger til kontingenter, cuper og fotballskoler.

Gjennom 2022 har Stoppenfondet bidratt til følgende: 

    Gitt enkeltbarn muligheter til å delta på ekstratiltak som sone og kretslag

    Gitt enkeltbarn muligheter til å delta på klubbens fotballfritidsordning

    Gitt enkeltbarn muligheter til å delta på fotballskoler

    Gitt enkeltbarn og unge fra andre kommuner mulighet til å spille fotball i klubben

    Gitt enkeltbarn utstyr og klær som bidrar til inkludering i ei gruppe

    Bidratt til at Stoppen SK har en gratis, åpen fritidsklubb med trygge voksne annenhver uke. 

Det har dessverre vist seg at vi fikk rett i at det var et stort behov for et eget fond i klubben som skal sikre enkeltbarn deltagelse. Dette er dessverre virkeligheten som mange står i. Å vokse opp i inntekstsvake familier er for det enkelte barn en stor belastning. Hele idretten må ta et større ansvar for å inkludere flere. Stoppen SK har kommet noen steg videre med oppretteslsen av Stoppenfondet. 

Vi håper at Stoppenfondet fortsetter å utvikle seg i 2023. Behovet blir dessverre ikke noe mindre. 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.