Innkalling til årsmøte i Stoppen Sportsklubb 2023

Postet av Stoppen Sportsklubb den 30. Jan 2023

Årsmøtet avholdes 21. mars 2023 kl 1900 på klubbhuset på Lier Stadion, Nøsteveien 70

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2023 til post@stoppensk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden www.stoppensk.no eller ved henvendelse til post@stoppensk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stoppen Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stoppen Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt med Trine Pettersen trine@stoppensk.no.

Velkommen til årsmøte!

Styret

Sakliste for årsmøte i Stoppen Sportsklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 30. januar 2023.

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2023 på Lier stadion/Stoppen Idrettspark

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkalling

Sak 7:    Godkjenne saksliste *

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap for 2022

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning *

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning *

Sak 9.4 Behandle beretning fra engasjert revisor

Sak 10: Behandle forslag og saker

  • Ingen saker mottatt

Sak 11:  Fastsette

                Sak 11.1 Medlemskontingent

                Sak 11.2 Treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

  • Budsjett 2023

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

  • Organisasjonsplan 2023

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder                                  

- nesteleder                       

- styremedlem(er)                          

- varamedlem                   

14.2 Kontrollutvalg:

- medlem(er)                                                    

- varamedlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder                                  

- medlem                            

- varamedlem

14.5 Representantskapet:

        - 7 medlemmer

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

  • Forslag: Sigma revisjon AS v/Knut Solberg

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.