Husk årsmøtet 7. april

Postet av Stoppen Sportsklubb den 10. Mar 2015Styret i Stoppen Sportsklubb innkaller med dette til årsmøte:

Tirsdag 7. april klokka 19.00 på Liungens klubbhus.

Årsmøtet avholdes i henhold til vedtektenes kapittel 4.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 25.3 klokka 18.00.

Dagsorden


1. Konstituering
Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden.

2. Ordstyrer
Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll.

3. Årsberetning (vedlagt)

4. Revidert regnskap
Regnskap og revisors beretning er tilgjengelig på årsmøtet og/eller ved henvendelse til trine.pettersen@lifi.no

5. Forslag fra styret
Styret anbefaler sammenslåing med Liungen fra sesongen 2016.

6. Innkomne forslag
Ingen forslag mottatt ved fristens utløp, 25.3

6. Medlemskontingent
Det foreligger ikke forslag om endrede satser.

7. Budsjett
Tilgjengelig på årsmøtet og/eller ved henvendelse til trine.pettersen@lifi.no

8. Valg


Dokumenter:
Årsberetning 2014
Styrets forslag til årsmøtet.-1.docx


Med vennlig hilsen,

Styret i Stoppens Sportsklubb