Den nye banen tas i bruk 7. september

Postet av Stoppen Sportsklubb den 27. Mai 2015
Snart klar til bruk
Den nye banen var ventet å stå ferdig i august, men en forsinkelse gjør at ny dato nå er 7. september. Fra den dato er banen åpen for bruk.

Vi kommer tilbake med informasjon om detaljer for den offisiell åpningen.


Tidligere omtale
På Lier stadion (Stoppen) er gravemaskinen på plass, og kommunen i gang med etableringen av en ny kunstgressbane for 7er-fotballen.

Kunstgressbanen får undervarme, noe som sårt vil styrke treningsmulighetene i vinterhalvåret.

Prosjektet har en estimert kostnad på cirka 4,3 millioner kroner og skal finansieres av spillemidler, Lier kommune, Liungen, Spa/Bra og Stoppen. De tre klubbene har forpliktet seg til å stille med 1,4 millioner kroner i egenkapital. Stoppens andel av dette er 1/3, eller cirka 470 000 kroner.

" Idrettslagene ønsker at det er Lier kommune som både eier og drifter banen på samme måte som resten av anlegget ved Lier Stadion. De ber om at eksisterende driftsavtale innlemmer den nye med at kommunen har banen fra kl. 06 – 16:00 på hverdager og at klubbene har banen etter kl. 16 på hverdager samt hele lørdag og søndag og i skolens ferier. Ny avtale basert på prinsippene i gammel avtale, inngås etter godkjennelse av dette prosjektet," heter det i kommunens saksutredning.

Politisk ble prosjektet enstemmig vedtatt i Miljøutvalget 3. juni 2014, i tråd med rådmannens innstilling. Banen vil stå ferdig i løpet av 2015.

Vi beklager at det i anleggsperioden tidvis kan være vanskelig å finne parkering ved banen. Vi minner da om subsidiære parkeringsmuligheter ved St.Hallvard skole og Høvik skole.KOMMUNENS PLANSKISSE: Slik er den nye banen plassert. Kartmontasje: Lier kommune


I kommunenes saksutrening står det dette om bakgrunnen for prosjektet:
"Vi har i vår gjeldende kommunale plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 prioritert en ny kunstgressbane på Lier stadion. Formålet med saken er å avklare finansiering av investering og drift av denne nye banen.
Behovet for banen er avklart i kommunal plan. Kunstgressbaner kan i motsetning til gressbaner brukes store deles av året. Vi har derfor sagt at vi vil prioritere kunstgressbanebygging i områder med mange innbyggere eller befolkningsvekst. Dette kan bidra til å hindre frafall fra organisert fotball og legge til rette for å ta imot befolkningsvekst i området. Sparta Bragerøen IL, Liungen IF og Stoppen SK har tatt initiativ til bygging av en 7’er kunstgressbane på Lier stadion. Banen er planlagt som en forlengelse av eksisterende 11’er kunstgressbane. Lier stadion er kommunens største idrettspark med mange anlegg og mye aktivitet både i og etter skoletid. Kommunen ønsker å utvikle eksisterende anlegg og støtter idrettslagenes initiativ og prioritere bygging av en kunstgressbane her. Derfor har vi i eksisterende Handlingsprogram for anleggsutvikling prioritert 7’er kunstgressbane på Lier stadion, Stoppen som første anlegg etter den nye Heiahallen som ble ferdig i vinter og er i drift.
Pr i dag så har fotballen allerede en 11’er kunstgressbane med undervarme og 3 gressbaner her. Kunstgressbanen ble bygget med undervarme i 2008, og den ble finansiert og driftes med midler og ressurser fra både kommunen og idrettslagene. Nå ønsker idrettslagene å anlegge og drifte en ny bane basert på de samme prinsippene på dagens treningsfelt mellom kunstgressbanen og de to naturgressbanene mot nord. Dagens varmesentral driftes av Norsk Bioenergi AS og er en miljøvennlig løsning som pr i dag har kapasitet til å innlemme det nye anlegget."

FÆRRE SLIKE DAGER: Med større kapasitet på kunstgress, blir vi mindre utsatt for baner stengt på grunn vann og snø. Foto: Stoppensk.noKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.