Stoppen er i endring

Postet av Stoppen Sportsklubb den 12. Okt 2015

Etter tre år i drift, er det på tide å justere retning – og bli bedre som klubb. Samtidig skal vi inn i nytt fellesskap med Liungen – og bli betydelig større.


Det er litt av en oppgave. Som leder av Stoppen Sportsklubb ønsker jeg med dette å gi deg et lite innblikk i noen av de prosesser som nå preger klubbens styre.

Fra nyttår er Stoppen og Liungen som kjent en klubb. Det har konsekvenser på svært mange plan. En av dem er dessverre at den lille gruppa som driver klubben på frivillig basis, er dypt inne i tunge oppgaver. Det går for øyeblikket ut over andre oppgaver, som informasjon og dialog ut i lagene.

Det er selvfølgelig beklagelig. Men det betyr også at store ting er i gjære.

På vei mot kvalitetsklubb
I anledning sammenslåingen har Stoppen og Liungen tatt mål av seg å bli kvalitetsklubb, etter de kriterier NFF stiller. Det har vi valgt fordi vi mener kriteriene som stilles til en kvalitetsklubb i seg selv er et nyttig redskap for å drive klubben på en bedre måte.

Vi ser også at den jobben som må gjøres for å bli kvalitetsklubb sammenfaller med den jobben vi må gjøre for å slå de to klubbene sammen på en best mulig måte. Det betyr at hver eneste retningslinje, hver rollebeskrivelse, hver funksjon og oppgave i klubben må gjennomgås. Det som fungerer, beholder vi. Det som ikke virker, må endres.
Arbeidet er fordelt på styrets medlemmer, med tidligere leder Christian Aakermann som prosjektleder.

Sportslig utvalg etablert

Det er helt klare svakheter i organisering av det sportslige tilbudet. Vi har store oppgaver, fordelt på få hender. Det jobbes nå med en ny sportslig modell og en ny sportsplan, drevet fram av et relativt ferskt sportslig utvalg.

Sportslig utvalg ledes av Christin Ruth (styremedlem med ansvar for sport), med Kristian Bye-Andersen (sportslig leder), Lars Erik Kortgaard, Lars Granaas, Morten Hansen, Stian Pedersen, Marius Meinseth, Odd Erik Skinnemoen og Mathias Helgesen som medlemmer.

Sportslig utvalg er ett av flere utvalg som framover vil sette sitt merke på klubben og bidra til involvering av flere personer.

Løfter snart på sløret
Målet er å få på plass et sterkere sportslig tilbud. Sportslig utvalg er godt i gang, og vi løfter snarlig på sløret. Trenere og andre vil også bli invitert inn i dette.

Vi merker allerede at arbeidsbelastningen på sportslig leder Kristian Bye-Andersen er meget stor. Derfor vil sportsplanen trolig også definere ansvar i ulike funksjoner på en litt annen måte. Kristian er en kjemperessurs vi merker betydningen av hver eneste dag. Prioritet nummer en vil fortsatt være FFO og aktiviteter som Kristian drifter og som finansierer stillingen.

Ideelt sett skulle vi ha hatt på plass alle trenerkabaler og hele det sportslige opplegg for 2016-sesongen allerede nå. Det har vi ikke. Målet er å få på plass et skikkelig rammeverk - både sportslig og økonomisk - som bringer oss noen skritt framover.

Håpet er at ventetida skal være verdt det.

Definering av barnefotballen

Sportsplanen gjeldene fra 2016 skal ha en klar råd tråd – og kunne svare på de spørsmål vi daglig måtte stille oss. Den skal si noe om verdier, visjoner og mål. Den skal legge premisser for drift og organisering av A-lag, junior, aldersbetemt...

Og det skal ikke bare handle om ungdoms- og voksenfotballen, slik Stoppen kjenner den i dag. Sammen med Liungen skal vi også ha klare og forutsigbare linjer rundt barneidretten.

Et eget arbeid om barnefotballen i Stoppen ledes av Anja Hilt og Helene Celius, i samarbeid med ressurspersoner i Liungen, Stoppen og Spa/Bra.

Så var det de pengene da
Alt vi drømmer om, koster penger. Og vi vil alltid drømme om mer enn vi har råd til. Stoppen burde ha hatt en daglig leder. Så stor blir klubben, og den vil fortsette å vokse fort.
Men vi har foreløpig ikke sett oss råd til en daglig leder. Hovedfokus ligger på et styrket sportslig tilbud.

Og før noen spør: Nei, et styrket sportslig tilbud handler ikke om gratis utstyrspakker til noen av lagene. Dette er fortsatt noe lagene driver fram gjennom sitt eget budsjett, via egne sponsorer eller annet inntektsbringende arbeid.

Vi har nylig signert en femårsavtale med vår lojale hovedsponsor Consolvo. Men budsjettmessig mangler vi fortsatt et par solide sponsorer. Blant annet er ryggen på draktene våre ledig. Så kjenner du noen, snakker vi gjerne med dem.

På vei mot 2016
Økonomiansvarlig Trine Pettersen leder sammen med Liungens Gerd-Anne Opsahl arbeidet med å sy sammen de to klubbenes økonomiske forutsetninger, i et samlet budsjett for kommende år.

Styremedlemmene Dag Andre Gimle Johansen og Kjetil Haugland Johansen samkjører de to klubbenes samtlige avtalemessige forhold og formalia rundt sammenslåing.

Styrets medlemmer har løpende tidsfrister det jobbes etter og møtes nå hver 14. dag for å komme i land til sammenslåingen 1.1.2016.

Årsmøte i felles klubb blir trolig tidlig i januar. Men før den tid skal vi ha sagt ganske mye mer om hvor vi står.

Selv om mye er i endring, står en ting fast: Flest mulig - lengst mulig.

Styret ønsker alle lykke til i serieavslutningen. Og velkommen inn i en svært spennende sesong – som snart er i gang.

På vegne av styret i Stoppen Sportsklubb,

Espen Sandli
Leder

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.