Varme på 11er og pulver på 7er

Postet av Stoppen Sportsklubb den 28. Nov 2015

Veksling mellom regn og kulde har gjort at kunstgressbanene tidvis har vært glatte og isete. Stoppen, Liungen og Spa/Bra er derfor enige om å sette på varmen tidligere enn vanlig.

Lier kommune skal nå ha satt på varmen under 11er-banen.


Pulver på 7er

Når det gjelder den nye 7er-banen vil det bli alternativ vinterdrift på denne i vinter. Det er lagt rør og banen er planlagt for undervarme. Men en glipp i kommunens anbud gjør at det fortsatt mangler glykol i rørene og en kobling til varmesentralen. Følgelig er det ingen varme å skru på denne vinteren.

Klubbene har kommet til en avtale med kommunen om at det derfor blir brukt pulver på 7er-banen for å holde den isfri. Dette er samme metode som benyttes blant annet på Tranby.

Hva slags vinter vi får vil være avgjørende for hvor vellykket en slik vinterdrift blir. Men vi gjør et forsøk i år, og ser fram til vanlig undervarme allerede neste vinter.


- Miljøvennlig

Ifølge leverandøren er "Helm SF Granular og Helm PF Liquid er brukt med hell til avising av kunstgressbaner. Pålitelig og trygg, sparsom i bruk, høy smeltekapasitet som varer lenge, reduserer kostnader til forsyning, lagring, arbeidskraft og reparasjon av utstyr. Biologisk netbrytbar, ikke giftig for dyr, planter og akvatiske organismer, efterlater ingen rester."

Andre klubber som har forsøkt pulverdrift, har dog bemerket at spillere bør være forsiktig med å bruke sine favorittplagg rett etter at pulver lagt ut, det dette kan sette merker på klær som er vanskelig å få bort. Men dette har vi altså ingen erfaring med ennå.


Brøyting

Klubbene er enige med kommunen om en driftsavtale for banene.

Det er sportslig leder Kristian Bye-Andersen som holder dialogen med kommunen og Steinar Hennum vedrørende brøyting. Kamper må derfor være meldt inn god tid i forveien, slik at det blir brøytet i forkant. Klubbene leverer en ukentlig plan til kommunen om planlagte aktiviteter.

Brøyting på hverdager skjer på dagtid uavhengig av dette.


Avtalen

Om vinterdrift står det blant annet i avtalen:

"Kommunen vinterdrifter banene i nært samarbeid med klubbene. Kommunen dekker alle kostnader med brøyting av banene innenfor egen normalarbeidstid, og holder egnet utstyr egnet for vinterdrifting.

Klubbene dekker kostnader til undervarme samt arbeids- og maskinkostnader for brøyting mm utover kommunens normalarbeidstid. Undervarme-perioden for begge banene er normalt fra ca 15. desember til ca 1. april, men tilpasses og avtales mellom partene ut fra værforhold.

Klubbene kan gi endringsordre i forhold til dette, ved nedkorting av undervarmeperioden eller ved at kun 11-er banen benyttes med undervarme. Bortfall av undervarme i perioder med snø vil kunne føre til at banen ikke kan benyttes.

Ved større snøfall kan det ikke påregnes at banene til enhver tid vil være snøfrie. I slike situasjoner skal 11-er banen prioriteres først. 7-er-banens daglige bruk ved store snøfall kan bli nedprioritert.

Det må være god dialog mellom klubbene og banemester for å sikre fornuftig banedrift særlig ved snøfall. Før vintersesongen sender klubbene oppdatert liste over treningstider, og deretter sendes avviksmeldinger ved endringer."


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.