Luke 13: Raskere og billigere løsning

Postet av Stoppen Sportsklubb den 12. Des 2015


Det er ingen hemmelighet at mangelen på varme på 7er-banen var en skrell som ble oppdaget tidligere i høst.


Har avvist ekstrakostnader

Som kjent har det vært en problemstilling knyttet til undervarme på den nye 7er-banen på Stoppen. Banen er planlagt med undervarme, og rørene er lagt. Men tilkopling og glykol i rørene ble uteglemt i det kommunale anbudet.

Kommunen har hatt dialog med klubbene om å ta ekstrakostnaden, noe klubbene har avvist.


Kommunen tar ansvar

Etter å ha fått ned prisen og etter anbefaling fra Lier idrettsråd, har kommunen nå besluttet at den tar kostnaden med å ferdigstille undervarmen på 7er-banen.

Lier Kommune er positive til å få dette på plass så raskt som mulig og har luftet dette med klubbene.

- Ambisjonen er å utføre dette så raskt det lar seg gjøre. Om vi ikke må, er det ingen grunn til å vente, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.


Plan B inntil videre

Klubbene er selvsagt positive til at undervarmen ferdigstilles så raskt som mulig.

- Vi er veldig fornøyde med at dette har løst seg på en god måte, og ser frem til å ta banen i bruk på den måten vi alle har ønsket hele tiden, sier Vivi Becher - klubbenes forhandlingsdelegat i møtet med kommunen.

Når varmen kommer på avhenger av om ferdigstilling kan gjøres i vinter, eller om det må utføres uten tele i bakken.

Inntil videre kjører vi derfor videre med plan B, som er pulver som skal holde banen isfri. Pulverbehandlingen er påbegynt.


Egenkapital fra klubbene

Det er normal vinterdrift med undervarme på 11er-banen. Klubbene har nylig signert en ny driftavtale med kommunen om kostnads- og arbeidsfordeling.

7er-banen hadde en estimert kostnad på 4,3 millioner kroner og er finansiert av spillemidler, Lier kommune, Liungen, Spa/Bra og Stoppen. De tre klubbene har forpliktet seg til å stille med 1,4 millioner kroner i egenkapital. Stoppens andel av dette er 1/3, eller cirka 470 000 kroner. Etter sammenslåing står Stoppen/Liungen for 2/3 av egenkapitalen.


Les mer om prosjektet her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.