Her er sakene som skal behandles på årsmøtet

Postet av Stoppen Sportsklubb den 21. Des 2015Stoppen Sportsklubb og IF Liungen avholder årsmøte:


Tirsdag 5. januar klokka 19.00 på Liungen klubbhus.

Her er informasjon om dagsorden og saker som skal behandles.FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTET

I henhold til Liungens vedtekter § 12 og Stoppens vedtekter § 15


1 Valg av dirigent

Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Årsmelding/beretning

Årsmelding for Stoppen og Liungen (vedlagt)

4. Godkjenning av regnskap

Vedlegg: Foreløpig resultatregnskap, noter og balanse.


5. Behandling av innkomne forslag

Til behandling:

 • Styret foreslår nye vedtekter for klubben, etter henstilling fra NIF (vedlagt)
 • Styret foreslår bytte av navn etter sammenslåing.
 • Styret foreslår bytte av logo etter sammenslåing.
 • Styret foreslår en utmelding av særforbundene Norges Håndballforbund og Norges Skiforbund

Forslag til vedtak er vedlagt.


6. Fastsettelse av medlemskontingent

Til behandling:

 • Styrets foreslår enhetlig medlemskontingent på 350,- (enkelt) og 650,- (familie)

7. Behandling av budsjett (vedlagt)

8. Klubbens organisering

9. Valg:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Styremedlemmer
 • Vararepresentanter
 • Medlemmer til Representantskapet
 • Hus- og banekomite
 • Representanter til Lier Idrettsråd
 • Representanter til de organisasjoner foreningen er tilsluttet
 • Statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
 • Valgkomite (leder + 2 medlemmer)
 • Godkjenne gruppenes valg av styrer

10. Eventuelt


Vi ønsker vel møtt til alle medlemmer av Stoppen og Liungen.


Med hilsen,

Styrene i de to klubbene


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.