SSK signerte unik avtale med Redd Barna

Postet av Stoppen Sportsklubb den 26. Nov 2016

Foto: Lierposten.no

- Redd Barna og Stoppen Sportsklubb samarbeider for at idretten skal være en trygg og inkluderende arena for barn, sier Janne Raanes og Elin Toft i Redd Barna.

SSK ønsker å være mer enn en klubb! Vi ønsker å bygge en sterk kultur for et trygt sted for barn å drive idrett. Da må tillitspersonene rundt ha nødvendig innstilling og kompetanse for å ivareta dette på en god måte.

Nå skal klubbens ledelse, ansatte, foreldre, foresatte, trenere, lagledere og støttepersoner rundt lagene, på kurs med Redd Barna for å lære. Vi skal lære om nettvett og vi skal lære å se signaler og møte barn som kan være i en vanskelig situasjon.

Vi skal lære å være trygge rollemodeller og etablere trygge arenaer.

- Jeg er stolt over at vi har kommet til dette målet, og med denne avtalen setter dette krav til hele klubben i arbeidet foran oss, sier SSK-leder Kjetil Haugland Johansen.


Logo på drakta

Alle spillere i Stoppen vil nå få Redd Barnas logo på ryggen av drakta.

Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som jobber for at alle barn skal lære, overleve og være trygge. I Norge jobber Redd Barna særskilt for at alle barn skal være trygge og beskyttet mot overgrep, vold, krenkelser på nett og mobbing. Redd Barna dokumenterer hvordan barn i Norge har det, sier fra når barn ikke har det godt og samarbeider med myndigheter, kommuner, organisasjoner og fritidsarenaer for å sikre at alle barn i Norge har det trygt.

- Jeg er svært stolt over at vi har forhandlet fram denne avtalen. Vi ønsker å utvikle hele mennesket, ikke bare fotballspilleren. Vi jobber for å bli «mer enn bare en fotballklubb», sier utviklingssjef Stein Ellingsen i SSK.

Avtalen med Redd Barna varer i fem år.


Trygg arena

Stoppen Sportsklubb er en fotballklubb som er opptatt av å skape en god klubb for barn hvor barn skal være trygge og få muligheten til å utfolde seg. Klubben er opptatt av Fair Play og har en egen handlingsplan for dette.

Stoppen Sportsklubb har også en egen integreringsansvarlig, med fokus på kommunikasjon med det offentlige og unge spillere. Stoppen Sportsklubb identifiserer deg med Redd Barnas verdier og har den samme filosofien når det kommer til arbeid for barns rettigheter lokalt.

Samarbeidet mellom Redd Barna og Stoppen Sportsklubb har som hovedfokus å arbeide for at idretten skal være en trygg arena for barn. Redd Barna på sin side stiller som rådgivere og har ansvar for å kurse trenere, spillere og foreldre.

Kurs om nettvett

Første ledd på veien er et kurs i nettvett for alle trenere/ledere og ikke minst alle spillerne.

Vi har nå satt noen datoer og tider, som dere kan notere dere allerede nå.


Kursing i nettvett på Liungbanen:

Tirsdag 31.1.17
1700-1800: Administrasjon, styret, sportslig utvalg, trenere og ledere (ungdom og barn)

Torsdag 2.2.17
1700-1800 - G2004

1800-1900 - J2004

Mandag 6.2.17
1700-1800 - G2003

1800-1900 - J2003

Tirsdag 7.2.17
1700-1800 - J2002

1800-1900 - G2002

Torsdag 9.2.17

1700-1800 - G2001

Mandag 13.2.17

1700-1800 - Junior gutter

1800-1900 - Junior jenter


PS! Datoer for barnefotballen kommer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.