Luke 23: Hverdagsheltene

Postet av Stoppen Sportsklubb den 23. Des 2016

Kjetil2015_b.jpg


Stoppen SK er helt avhengige av frivillige som stiller opp for lagene og klubben. Det er det heldigvis mange som gjør og de gjør et fantastisk arbeid for barn og ungdom i Lier.

I denne luka skal vi presentere tre personer som legger ned enormt med arbeid for klubben, og det uten å få en krone for det. De innehar viktige roller i klubben, og må ta en del viktige beslutninger som ikke alltid blir godt mottatt. Likevel velger de altså å bruke time på time hver uke på Stoppen SK. De er klubbens hverdagshelter.

Kjetil Haugland Johansen er styreleder og ansvarlig for klubbens drift basert på mandat fra klubbens øverste organ, årsmøtet.

Kjetil har ansvaret for ansettelser, oppfølging av ansatte, innkalling, forberedelser og gjennomføring av 11 styremøter i 2016, etterarbeid fra styremøtene, oppfølging av styremedlemmers oppgaver og ansvarsområder, arbeid med kvalitetsklubb-prosjektet, samarbeid med vår søsterorganisasjon SpaBra, oppfølging og kontakt med Lier Kommune, Lier Idrettsråd og Buskerud Fotballkrets, forhandlinger og kontraktsinngåelser med samarbeidspartnere, oppfølging og levering på klubbens strategiske plan, deltagelse og innlegg på ulike spillermøter, trenermøter og foreldremøter.

ruth.jpg

Christin Ruth er leder av sportslig utvalg. Hennes oppgaver er som følger:

 • Styrets representant for saker av sportslig karakter
 • Organisatorisk ansvar; samarbeid med klubbutvikler og sportslig leder, koordinere Fair Play arbeidet og dommeransvarlig
 • Leder og ansvarlig for Sportslig utvalg; etterleve, oppdater og videreutvikle klubbens Sportsplan. Ansvarlig for undergrupper og avdelinger til sportslig utvalg. Gjennomføre løpende møter i Sportslig utvalg. Fremdrift og rapportering. Arbeide med og for etablering, fremdrift og utvikling i sportslig utvalg
 • Gjennom sport, sørge for at ansatte, trener og leder er oppdatert på verdiarbeid i klubben
 • Delta på ulike klubbmøter for informasjonsdeling vedrørende sport
 • Forberede og legge frem saker til behandling for styret. Tema, bakgrunn, økonomi, beslutningsgrunnlag og innstilling
 • Annet arbeid som naturlig faller inn under ansvarlig for sport
Trine Pettersen er økonomiansvarlig i klubben. Arbeidsoppgavene hennes ser slik ut:

 • Bankstyring
 • Likviditetsstyring
 • Kontakt og oppfølging av regnskapsfører
  • Bilagsføring
  • Rapportering
 • Kontakt og oppfølging av revisor
  • Årsoppgjør
  • Revisorerklæring
 • Ansvarlig for å lede og koordinere økonomiarbeidet
  • Lede og styre økonomigruppe med hensikt på å forenkle og optimalisere økonomiarbeidet i klubben
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
  • Sende oppdatert regnskap og likviditetsplan til klubbsekretær for utsendelse via møteinnkalling
 • Utarbeide retningslinjer for de enkelte lagene og bistå lagene i forhold til økonomi
  • Stille opp på foreldremøter/lagsmøter for å informere om økonomi og drift
 • Ansvarlig for at klubben følger lover og regler for god økonomisk kontroll og styring
 • Forberede og legge frem saker til behandling for styret
  • Tema, bakgrunn, beslutningsgrunnlag og innstilling
 • Annet arbeid som naturlig faller inn under økonomiansvarligTakker for det gode samarbeidet og alle timene dere har lagt ned for klubben. Arbeidet dere har gjort er en viktig årsak til at klubben har kommet dit den har i dag.


mvh

Kristian Bye-Andersen

Sportslig leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.