Luke 24 - Stoppern ønsker dere en riktig god jul

Postet av Stoppen Sportsklubb den 24. Des 2023

På vegne av Stoppen SK ønsker Stoppern dere en riktig god jul.

 Ta godt vare på hverandre!
Luke 23: Stoppen SK Akademiet

Postet av Stoppen Sportsklubb den 23. Des 2023

Stoppen SK utvikler veldig mange gode og ambisiøse spillere. I akademiet skal spillere fra Stoppen SK og fra andre klubber, få et tilbud som matcher det de får i private akademier og i hospiteringer med toppklubb. I akademiet skal det utvikles spillere som på sikt vil heve våre a-lag og/eller blir toppspillere.

Med Stoppen Akademiet ønsker vi å gi spillere fra 9-15 års alderen en langsiktig plan med gode muligheter for å utvikle seg sammen med andre spillere med ambisjoner.

 

Stoppen Akademiet

Treninger for Akademiet 2010-2012:

Mandager: Morgenøkt. Morgenøkten er en økt med fokus på skadeforebyggende styrketrening. Øktene utføres hjemme via Zoom. Økta starter 07.00 og er ferdig 07.45.

Tirsdager: Fotballøkt 15.00-16.30

Søndager: Fotballøkt 18.00-19.30

Øktene er lagt opp etter sportsplanen til Akademiet og i samarbeid med Strømsgodset Toppfotball.

Stoppen Akademiet spiller treningskamper mot gode lag i Norge. Kampene vil bli filmet, og deretter analysert sammen med spillerne. Akademiet deltar på eliteturneringer i inn- og utland.

Det vil være en fysioterapeut til stede en dag i uka som akademispillere kan bruke.

 

2012 og 2013 spillere må være med på FFO for å kunne delta på Akademiet.

2012 -spillere må delta to dager på FFO og 2013-spillere må delta tre dager på FFO.

Stoppen Akademiet G/J 2010-2013: https://app.rubic.no/Public/Events/17695

 

 

Ekstraaktivitet via Akademiet

I flere år har vi også arrangert ekstratilbud for årsklasser over og under vanlig Akademi-alder.

I 2024 vil tilbudt gjelder for spillere født i 2009, 2014 og 2015.

For 2009-spillere er dette tenkt som en videreføring av satellittaktiviteten de har vært gjennom. Denne aktiviteten vil bli enten på fredager eller søndager. Her vil vi gå i dialog med de som melder seg på.

For 2014 og 2015 vil det bli lagt opp til søndagstreninger kl 16.00-17.30.

Disse øktene er anbefalt for spillere som er ekstra ivrige og modne for læring. For mer sosial tilnærming anbefaler vi Stoppen SK Telenor Xtra FFO.

 

 

Påmeldingslinker:

Stoppen Akademiet G2009: https://app.rubic.no/Public/Events/16182

Stoppen Akademiet G/J 2014-kull: https://app.rubic.no/Public/Events/17698

Stoppen Akademiet G/J 2015-kull: https://app.rubic.no/Public/Events/17694
Luke 22: Stoppenbladet 2023 digitalt

Postet av Stoppen Sportsklubb den 22. Des 2023

Våre ansatte har delt ut 2500 Stoppenblader til husstander i nedre Lier.

Har du ikke fått bladet kan du lese det digitalt her:

STOPPENBLADET-23_web.pdf
Luke 21: Barnefotballen i Stoppen SK

Postet av Stoppen Sportsklubb den 21. Des 2023

Stoppen Sportsklubb har over 50 trenere i sving hver uke i barnefotballen. Disse gir aktivitetstilbud til 350 barn. Store grupper krever trenere som er engasjerte, dedikerte, og som er villig til å bruke tid. Dette er mye å forlange av frivilligheten, men det er fantastisk å se hvor mye engasjement det er ute i lagene. Alle har samme mål; skape gode grupper som har det gøy med fotball. 

I starten av desember fikk alle trenere en oppgave. Det var å skrive en oppsummering av året som straks er ferdig. En slik oppsummering kan fortelle ganske mye om tilstanden i barnelagene, aktivitetsnivå og trenerteamet. 

Det mest gledelige med barnefotballen er at alle lag nå har fine team rundt seg. Lagleder, trenere, sosialgruppe, og andre foresatte som bidrar til trygghet. Det er et høyt aktivitetsnivå med seriespill, treninger og cuper. Mange grupper har også vært med på flere cuper enn det som er dekket av klubben. Dette fører til at teamene i gruppene skaper en forutsigbar hverdag for barna. Treninger blir sjeldent avlyst, og kamper spilles til oppsatt tid. Vi vet at barna er fornøyde når det skapes et tilbud til dem som er fast fra uke til uke. 

Mange gode tilbakemeldinger om seriespillet i 2023. Noen av gruppene fikk erfaring med ny spillform, mens andre venter på dette til våren. Overgangen fra en spillform til en annen oppleves heldigvis positivt for de fleste. Vi har stor tro på at toårssyklusene i hver spillform er en god metodikk for å skape mestringsfølelse hos flere barn. I 10-11 årsklassen startet fotballkretsen et pilotprosjekt i 2023 der gruppa kan melde på ulike nivå. 2012 gruppa vår valgte å bli med på dette. Her er det gode erfaringer å ta med seg til neste kull. Til våren kan 2013 og 2014 kullene bli med på dette. 

Det mest interessante i oppsummeringen er spørsmålene trenere stiller rundt det som kalles disiplin. Hvor mye kan jeg forvente av barna, hvor streng kan vi være, hva slags sanksjoner kan vi gi barna som ikke hører? Dette er krevende spørsmål å svare på, men klubben kan gi veiledning og råd rundt disse problemstillingene. Det viktigste rådet klubben gir i første omgang er at trenerteamet blir enige om sin vei. Det er ingen fasitsvar på dette, men er alle enige om regler, og er konsekvente, blir det ofte veldig gode grupper på sikt. 

I 2024 kommer Nicolai inn som trenerveileder for barnefotballen. Nicolai vil ta kontakt med lagleder og trenere, høre om han kan komme på besøk på ei trening eller to. Da er det en unik mulighet til å ta opp slike utfordringer. Ofte ved hjelp av enkle grep kan man skape ei ramme rundt ungene som bidrar til at alle senker skuldrene, og har det fint med aktiviteten. 

Tusen takk for innsatsen alle sammen. 
Luke 20: Vi henter juletreet ditt!

Postet av Stoppen Sportsklubb den 19. Des 2023

Alt du trenger å gjøre er å: Vippse kr 125,- pr. tre til 10252 (Stoppen SK Salg) senest lørdag 7. januar - skriv gateadresse, e-postadresse og mobilnummer i meldingsfeltet.

Ta av all julepynt og sette ut treet senest kl 09 mandag 9. januar (ikke sett det ut for tidlig -det kan blåse avgårde hvis det er mye vind).

Viktig info om hvor treet settes:

Hvis du bor i frittliggende enebolig e.l. med postkasse/søppelkasse langs veien:

-  Legg treet ved postkassen/søppelkassen.

 Hvis du bor i et rekkehusfelt, tomannsbolig, firemannsbolig eller kjedet enebolig der det er felles postkassestativ/ søppelkasser:

-  Legg treet utenfor inngangsdøren din, ikke felles ved postkasser e.l. da vet vi ikke hvem som har bestilt henting.

 Hvis du bor i blokk:

-  Legg treet utenfor felles inngangsdør og merk treet med navntet ditt (viktig at det merkes tydelig så ikke naboer tror det er felles innsamlling som borettslaget/sameiet tar hånd om.

Vi tar kun med juletrær - ikke hageavfall eller plasttrær.
Luke 18: Påmeldingen til vårens FFO er åpen

Postet av Stoppen Sportsklubb den 18. Des 2023

Nå kan man melde seg på FFO for vårsesongen.

Spillere født i 2011-2017 kan delta.

Dere kan enten betale alt på en gang eller via delbetaling. Første trekk ved delbetaling er ikke før 18.januar, så blir man trukket hver mnd i forhold til antall måneder man har meldt seg på.


Påmeldingslink:

https://www.superinvite.no/live/invitation/9843a745d90a5a55cb0039aadeea32c0

Aktivitetsdager

Fra 3.til 17.januar har vi aktivitetsdager for 2014-2017. Dette som et alternativ til SFO. Det vil bli litt FIFA-spill, bordtennis, aking og avslutter den siste timen i Lierhallen med ulike ballspill og aktiviteter.

Vi kjører dagene det er 10 påmeldte eller mer. Dere trenger ikke betale for taxi disse dagene, men må sende mail til ffo@stoppensk.no ved behov.

Disse dagene betales ved påmelding selv om man velger delbetaling.


FFO og Akademiet

Det er mulig for FFOere å delta på Akademiet også.

2011: 2011 trenger ikke gå på FFO for å delta på Akademiet. Ønsker man en kombinasjon som man har hatt tidligere, så ta kontakt for å lage en avtale rundt det.

2012 : For å hospitere med Akademiet må spillerne være påmeldt to dager på FFO. Hvilke to dagene kan man styre etter behov. Ved påmelding velger man de to dagene man tenker seg i utgangspunktet.

2013: For å hospitere med Akademiet må spillerne være påmeldt tre dager på FFO.

På Akademiet vil de delta på morgenøkter mandager og treningsøkt søndager, pluss rulleringsøkter tirsdager.

Påmeldingslink:

https://app.rubic.no/Public/Events/17695. Velg hospitanter fra FFO hvis spilleren er født i 2012 eller 2013.
Luke 17: Vi skal spille som Godset- Samarbeidsavtale signert

Postet av Stoppen Sportsklubb den 17. Des 2023

Mandag signerte Stoppen SK en omfattende samarbeidsavtale med Strømsgodset Toppfotball. En avtale vi har jobbet med siden mars i år.

Bakgrunn

Akademiklassifiseringen til Norsk Toppfotball krever at toppklubbene har samarbeidsavtaler med utviklingsklubber. Som utviklingsklubb har vi ikke vært helt fornøyd med avtalene. De har blitt for generelle, og gitt oss for lite. Derfor startet vi arbeidet i mars med å få på plass en avtale som gir oss mer og som omhandler spillerutvikling, trenerutvikling og samfunnsprosjekter.


Målsetninger

I avtalen har vi landet på følgende målsetninger:

  • Utvikle spillere av begge kjønn fra lokalklubb til Strømsgodset Toppklubb
  • Utvikle trenere i Stoppen SK som kan bidra til bedre spillerutvikling i klubb, og som selv kan utvikle seg til å bli trener i Strømsgodset Toppfotball
  • Sette i gang, og videreføre, gode samfunnsprosjekter der idretten bidrar i lokalsamfunnet
  • Skape entusiasme rundt Strømsgodset Toppfotball gjennom et tett samarbeid med Stoppen Sportsklubb

Skape entusiasme rundt Godset

Hvorfor er det viktig for Stoppen SK? Viktigheten av et stort engasjement rundt en toppklubb i nærmiljøet så vi tydelig i 2013 da Godset vant seriegull. Halvparten av spillerne på FFO hadde på Godset-drakt på treningene, og alle hadde sine helter og favorittspillere.

Vi tror at synergieffekten av et slik engasjement fører til at barn og ungdom spiller mer fotball og følger mer med på fotball. Det engasjementet kan ikke kun overlates til prestasjonene til toppklubben, også vi som breddeklubb(er) må hjelpe til med dette. Et av grepene vi gjør er å samarbeide om samfunnsprosjekter.

Vi har som mår å sette i gang med tre prosjekter i 2024, i tillegg til det vi allerede gjør i dag.

  • Gåfotball i Stoppen SK. Godset er alt i gang, så de vil hjelpe oss med å få startet opp.
  • "Blå-rød"time. Vi ønsker blåtimen til Godset også ut i nedre Lier. Dette går på holdningsskapende arbeid i skoler, og aktiviteter i barnehager.
  • FanZone på Lier stadion. Ett par ganger før Godset-kamp neste år ønsker vi å arrangere en FanZone på Lier stadion, før vi kjører buss ned til Godset kamp.

Vi jobber i disse dager med å få støtte til å kunne gjennomføre prosjektene.


Spille som Strømsgodset Toppfotball -samarbeid rundt spiller- og trenerutvikling

Sportslig samarbeider vi nå med Godset om en fagplan hvor vi tar utgangspunkt i hvordan utviklingsavdelingen til Godset spiller. Dette ønsker vi å dra inn i lagsaktivitet fra barnefotball og helt til seniorfotballen, på FFO og i Akademi.

Hvorfor?

Det er ulike grunner til dette. Ett av målene våre er å skape spillere som skal bli toppspillere i Godset så tenker vi det er lurt at vi jobber med de samme momentene som toppklubben. 

Vi tror det kan være morsomt for våre spillere, uavhengig av nivå, å vite at de jobber med det samme som i toppklubb og at det vi driver med i klubben er gjenkjennbart når de ser Godset spiller.

Godset vil tilføre oss kompetanse i form av rammeverk og mennesklige ressurser som de vil bidra med på forumer og felt for våre trenere. Det tror vi kan bidra til å inspirere og utvikle trenerne våre.

Målet med avtalene er at alle spillere og trenere i klubben skal nyte godt av dette samarbeidet. Vi gleder oss til å jobbe med Strømsgodset om dette samarbeidet neste år.
Luke 19: Frida Ugstad med videre

Postet av Stoppen Sportsklubb den 16. Des 2023

Frida Ugstad er med som spiller og trener for a-lag damer i 2024. Frida har spilt mange år i  2.divisjon i Lier og i Stoppen, og er en meget erfaren spiller. Vi er vedlig førnøyd med å ha med oss Frida videre. 

Trener Mathis Banggren sier følgende om Frida: "Vi er heldig som har med Frida videre i trenerteamet. Hun kom inn i teamet denne sesongen, og var assistenten våe på 5.divisjon. Frida er like viktig på banen, som utenfor banen. Hun skal ha sine hovedoppgaver på 7er laget vårt kommende sesong, og spille 4.divisjon. Frida er alltid blid og positiv, så dette er en viktig signering for oss"
Luke 16: Løkkelørdag

Postet av Stoppen Sportsklubb den 16. Des 2023

Stoppen sportsklubb har gjennom de siste 13 årene arrangert Løkkelørdag på lørdager vår, sommer og høst. Dette er en unik mulighet for alle til å ta del av løkka, med andre barn og unge, sammen med en trygg ungdom som sørger for trygghet for alle.

Mange barn er mye på banen på fritiden, men vi vet også at mange vegrer seg for å dra alene til banen på fritiden. Ikke alle har en stor kameratgjeng som tar deg imot med åpne armer. For noen oppleves også løkkefotballen som litt for tøft, både med tanke på språkbruk og udefinerte regler.

Klubben ønsker å gi alle muligheter til å være på banen, også utenfor organisert trening. Løkkelørdag har utviklet seg til å bli en god tradisjon for mange, som bidrar til at flere barn og unge får en aktiv lørdags formiddag.

Takk til Lauritz Trøen, Joaquin Ramirez og Filip Hvinden som har vært unge idoler gjennom året på Løkkelørdag.
Luke 15: Bursdags Morten og gjengen

Postet av Stoppen Sportsklubb den 15. Des 2023

Siden Morten Hansen har bursdag i dag, så tenkte jeg det var en fin mulighet for å gi litt ros til klubbens ansatte. 

I går kveld ble det årlige Stoppenbladet sendt i trykken. I den står det om alle aktivitetene som Stoppen SK drifter i tillegg til lagsaktiviteten. Det er først når man setter seg ned med Stoppenbladet at man skjønner hvor mye aktivitet som har blitt gjennomført gjennom året. Uten de ansatte i klubb ville en god del aktivitet ikke vært mulig.

Det legges ned veldig mye arbeid fra de ansatte. Langt mer enn arbeidskontrakter og stillingsinstrukser tilsier, og med arbeidstider som ikke er helt A4. 

Sammen med frivilligheten er vi et flott team som bidrar til mye god fysisk og psykisk helse i nedre Lier.


Stor takk til Trine, Morten, Kjetil, Nicolai, Mathis, Birgit og Mads som har hatt fulltidsstillinger i klubben, og til Håvard, Lars, Marianne og Elise som har hatt mindre stillinger i Stoppen SK i år.


Gratulerer med dagen, Morten Hansen!


Sportslig hilsen

Kristian Bye-Andersen

Sportslig leder
Luke 14: Trenerne tar et tilbakeblikk på årets D-lagssesong

Postet av Stoppen Sportsklubb den 14. Des 2023

Kristian Borge og Sondre Skandsen er trenere for Stoppen D-lag. De har unnagjort en meget solid sesong i 7.divisjon som endte med 2.plass kun ett poeng bak IBK 2. 18 kamper ble spilt. 15 seiere, 2 uavgjorte og kun ett tap. Over 90 skårede mål!

Vi sendte over noen spørmål til gutta om årets sesong. Les svarene vi fikk i dagens julekalender.


For å starte med de morsomme kjappe: 

Garderobens klovn: Sebastian Chavez. Han er så utrolig enkel, men likevel ekstremt sammensatt.

Beste hårsveis: Michael Luzio. Ser ut som Maldini på sin peak. Italiensk klump med snacks.

Beste venstrefot: Hvis ikke dette er Sondre Skandsen, så skjønner jeg ingenting. 13 målpoeng med den foten da.

Årets toppskårer: Sebastian Finsrud. Ingen over, ingen ved siden av. Har et rykk og et sluttprodukt som hører hjemme minst fire-fem nivåer over vårt.

Årets råtass: Granit Ademi og Sondre Skandsen får dele denne. Granit med de semikriminelle taklingene og Sondre med brødsaksa.

Best kledde: Kristian Borge. Møter oftere opp i blazer og dress enn i treningsklær. Framtidig boligbaron og aksjeshorter.

Verst kledde: Espen Gustavsen. Takk for kaffen.

Årets dårligste unnskyldning: Ole Christoffer Holmen med sin smått utrolige: Jeg kunne ikke møte opp i dag fordi jeg skulle lage fiskesuppe med dama.

Årets flause: Jan Aleksander Miller mente det var en god idè å legge mobilen i mikrobølgeovnen på lagturens første dag, fordi han hadde sølt vann på den. Gikk dermed uten mobil de neste 3 dagene.

 Årets "jøss": Ådne Lunestads matchvinnerscoring mot Åssiden hjemme, etter å ha sett like målfarlig ut som en glassmanet i alle år.

 

Over til de seriøse spørsmålene:

 

Hvordan vil dere oppsummere årets sesong?

 En eneste stor opptur. Endelig har vi fått satt en fast gjeng med spillere og fått supplert med et par herlige jokere. Aldri har det vært mer kontinuitet og tilfredshet på D-laget. Dette er en gjeng som er glade i hverandre og som utfyller hverandre. Og det merkes sportslig. Ett fattig poeng unna opprykk. Vi tapte én kamp hele sesongen. Scoret 91 mål på 18 kamper. Og vi hadde det jævlig moro i prosessen.

 Hva var årets høydepunkt?

 Det må være seieren borte mot Konnerud. De stilte sporty opp som vanlig, og det er jo veldig søtt at de gir det et forsøk. Er litt som når Port Vale tar ledelsen mot United i FA-cupen. Artig så lenge det varer, men man vet jo hvordan det ender. Det ble en seig affære i varmen og kveldssola oppi skogen der. Men Philip Pedersen viste storebror Marcus-takter på et frispark i andreomgangen, fikk dyttet inn 3-2 og snuoperasjonen var komplett. Pga en teknisk detalj protesterte Konnerud på resultatet, så vi trodde vår elleville jubling både på banen og i garderoben skulle telle for nada. Men kretsen ga oss medhold to-tre uker etterpå, og endelig kunne vi juble helt fritt. En slags dobbeltseier. Alltid tre poeng mot Konnerud osv. Dere skjønner greia.

 

Hva var årets beste kamp?

 Vanskelig å komme utenom 13-1-seier hjemme mot Bødalen. Sjeldent har Stoppen-matta blitt velsignet av så mange praktmål i én og samme kamp. Her skulle man tro Quaresma, Ronaldinho og Beckham spilte hvis man kun ser på scoringene. Rett og slett toppnivå offensivt av hva denne gjengen kan få til. Likevel lander man nok på at hjemmekampen mot Åssiden og 4-3-seieren som kickstartet høsten var den sterkeste prestasjonen. Et enormt mannefall gjorde at vi knapt hadde innbyttere.  På et tidspunkt i kampen hadde vi ingen. Finsrud ble hentet på jobb, kom til 2. omgang, spilte 15 min og ble kjørt tilbake på jobb. Banen var rekordtung og våt etter ekstremværet i august, og Åssiden gikk ikke med på å flytte kampen. Da hentet guttene ut det lille ekstra. Jeg har aldri sett maken til dedikasjon og oppofring i 7. divisjon. En stund der lurte jeg på om vi faktisk spilte for noe enda større enn bare oss selv. Rørende for et trenerhjerte. Denne gjengen kan virkelig klare alt.

 

Hvilke spillere utmerket seg i år?

 Her får vi ta en topp 3:

 1) Sebastian Finsrud - av åpenbare årsaker. Hele laget blir bedre av hans tilstedeværelse. Bøtter inn mål.

2) William Bækkelund - tar ansvar, kapteinsmateriale, setter krav. Spiller alltid som et eksempel til etterfølgelse
 3) Rasmus Qvist - definisjonen av stabil. Alltid med. Alltid påskrudd. Aldri sliten. Bunnsolid
Luke 13: Dette er hovedtrenerne på A-lag damer og junior herrer

Postet av Stoppen Sportsklubb den 13. Des 2023

Mathis Banggren og Nicolai Larsen Berg har hovedansvaret for a-lag damer og junior herrer i 2024.

Duoen trives godt sammen, så vi har derfor bedt de om å en liten beskrivelse av hverandre.


Mathis om Nicolai:

Om Nicos. 

 Det å samarbeide tett med Nicolai også kommende sesong ser jeg frem til. Dette er en person som gir enormt energi og tilstedeværelse i sitt arbeid. Vi er ulike på noen områder, som gjør at vi utfyller hverandre godt i et lag. 

 Vi deler samme kontor, og det gjør også at vi har blitt utrolig godt kjent siden jeg startet i Stoppen tidlig i januar 2023.

 Vi skal jobbe med en spillergruppe på mellom 40-50 på G19, og 25-30 på A-damer, så da er kjemien i trenerteamet helt avgjørende. 

 Nicolai jobber alltid for økt trivsel i gruppa, og i gangene på Stoppen. Han har vært savnet den tiden han har vært i pappaperm, og jeg gleder meg stort til å jobbe med Nicolai daglig igjen.

Nicolai Larsen Berg er den første jeg skal hente som assistenttrener når Roy Hodgson avslutter sin trenerkarriere i Crystal Palace.


Nicolai om Mathis:

Mathis er en pliktoppfyllende lojal trener som representerer Stoppen SK sine sportslige og sosiale verdier på en utmerket måte. En trener som har en tydelig måte å tenke fotball på, men er som nevnt lojal, noe som fungerer svært godt i ett team. En lagspiller på og utenfor banen. Vier mye tid og omtanke om sine spillergrupper, og strekker seg langt for at trivsel, utvikling og mestring skal være mulig å oppnå for alle spillere han er trener for. Mathis er en godt likt trener med sin tilstedeværelse og karisma. Nicolai er svært glad for å kunne samarbeide med Mathis på to lag i 2024.


Nicolai om det å være hovedtrener for A-damer og G19 lag:
 Det er ett svært spennende år i vente med å være hovedtrener sammen med Mathis på A-damer og G19. En sportslig utfordring jeg er meget stolt av å kunne ta fatt på. Det blir mitt tredje år med A-damer, men mitt første år som hovedtrener. Jeg gleder meg til å utvikle dette laget på treninger og i kamper+ det å bli enda bedre kjent med spillerne i med- og motgang. Det blir andre året på G19, første året har vært en utviklingsår, hvor det er vært varierte resultater, men vi har sett enkelte spillere utvikle seg til å debutere på A-lag+ at laget har utviklet seg sosialt som gruppe. 2024 blir ett viktig år, da vi får opp ett nytt kull som skal være med på å forme Stoppen SK sitt G19. Denne sosiale og sportslige utfordringen blir intet annet enn givende og spennende å ta fatt på sammen med Mathis.
Luke 12: Sentrale a-lagsspillere har signert

Postet av Stoppen Sportsklubb den 12. Des 2023

Ole Henrik Morken, Jacob Caspersen og Sander Golmen satt i går signaturen sin på en kontrakt som binder de til ett nytt år i Stoppen-drakta. 

Disse gutta representerer klubben på en utmerket måte, både på og utenfor banen. Flotte forbilder for våre yngre spillere. Vi er strålende fornøyd med å ha med gutta videre i 2024!
Luke 11: Dommerne i Stoppen SK i 2023

Postet av Stoppen Sportsklubb den 11. Des 2023

Etter pandemien mistet kretsen og klubbene svært mange dommere. Dette førte til at det var for mange kamper som gikk uten dommer i 2022. Som klubb ønsker vi at alle kamper skal spilles med dommer. På den måten lærer spillerne seg spilleregler, og de får en objektiv dommer som holder orden på kampene.

Klubben var veldig spent på hvordan dette året skulle gå. I februar ble gutter og jenter invitert på dommerkurs. Dette ble en positiv effekt. Svært mange gutter og jenter født 2009 ønsket å dømme kamper. Dette bidro til at vi hadde dommere på alle kampene på årets Liungencup, samt på 95 % av seriekampene. Dette er klubben veldig tilfreds med. Hele klubben takker dere som har dømt kamper gjennom året.

Vilde Sølverud Larsen, Elias Egenæs Melgård og Per Oscar Grov Heiberg dømmer alle for Stoppen Sportsklubb, og har dømt på høyt nivå i år. Vilde Sølverud Larsen og Per Oscar Heiberg studerer begge to i Trondheim. Da fotballkretsen i Trøndelag skulle markere sesongavslutningen ble de to kåret til årets kvinnelige og årets mannlige dommer i Trøndelag. Elias Egenæs Melgård har i år gått mange kamper på linja i Post Nord-ligaen, i tillegg til å ha vært assistentdommer i mange treningskamper som Strømsgodset og Mjøndalen har spilt.

Klubben heier på dere alle tre. Vi håper deres entusiasme og engasjement rundt dommere skal motivere flere ungdom til å gå dommerstigen.

Etter nyttår er klubben klare for å invitere gutter og jenter født 2010 til dommerkurs. Vi gleder oss veldig til å utvikle enda flere dommere i klubben. Vi skal fortsette å jobbe videre med målsettingen om at alle dommere skal føle seg trygge og få en god opplevelse når de dømmer.
Luke 10: Fritidsklubben

Postet av Stoppen Sportsklubb den 10. Des 2023

Fritidsklubben på Stoppen har blitt en fin suksess. For barn i 4.-7.klasse har det å komme på klubbhuset onsdager vært et av ukas høydepunkt for mange. Bordtennis, brettspill, Playstation, Kahoot og kiosk har gjort fritidsklubben til et sted klubben ønsket – et sted å få nye venner, være sosial, sammen med trygge voksne og ungdommer.

For de som vokste opp på 80 og 90-tallet var fritidsklubben et fast innslag i lokalmiljøet. Det var her mange møtte hverandre, noen danset, mens andre bare hang rundt. Vi ønsket med fritidsklubben vår å skape noe av det samme som de som opplevde dette.

Det er viktig for hele befolkningen å ha sosiale møteplasser. Vi ønsket å skape møteplasser for barna som primært går på mellomtrinnet i skolen. Mange av disse barna går også på organiserte aktiviteter, men vi vet også at mange i denne alderen ikke har en fritidsaktivitet. Det er svært viktig at samfunnet,med kommune og foreninger i spissen ikke glemmer dette. Vi må ta vare på alle, gi alle de samme mulighetene , for å sosialisere seg.

Klubben drømmer videre om å utvide tilbudet slik at også ungdommer kan komme til oss. Vi ønsker å skape aktiviteter i mellomrommet mellom skole og kveld. Da vil enda flere oppleve gleden av å være sammen på fritiden.

I desember ble årets sesong avsluttet med selveste Lille Caesar på besøk. Takk til Marianne Martinez, Frida Nymark, Thea Berg og Hanna Kleiv Arnesen som har stått på for å holde fritidsklubben på Stoppen åpen gjennom året.
Luke 9: Elise har blitt UEFA B-trener

Postet av Stoppen Sportsklubb den 9. Des 2023

Elise Oldebråten Fredriksen har vært trener i Stoppen lenge til tross hennes unge alder. Elise har hele veien vært lærevillig og nysgjerrig på idrettens rolle og kraft. Elise har fått massevis av nyttig erfaring til fremtiden ved å trene lag og grupper i mange ulike aldre. I høst gjorde hun også ferdig UEFA B-lisensen sin.

Vi fikk til et intervju med Elise i hennes travle eksamensperiode. Det første vi ønsket å vite noe om er hvilket lag hun er trener for nå. «Jeg er hovedtrener for Jenter født 2008, de som til neste sesong er Jenter 17 år. I tillegg er jeg trener for Jenter 16 år, NM gruppa som har trenings – og kampperiode fra januar-mars, og enda lengre hvis det blir NM spill.

Det er alltid spennende å høre litt om hva slags gleder som skaffes ved å være trener. Elise er glad i å være trener. Dette synes hver eneste dag. Elise sier at «den aller største gleden med å være trener for denne gjengen er de fantastiske spillerne og relasjonen man får til dem! Jeg gleder meg hver eneste uke til å gå på felt å utrette en forskjell og utvikle spillere og mennesker! Unike jenter på hver sin måte. Og ett støtteapparat og trenerteam man bare kan drømme om! Det å være fotballtrener er så mye mer enn bare fokuset på fotball! 

Som nevnt er Elise inne i en hektisk periode med eksamen. Hun har drømmer og ambisjoner. Elise synes det er skummelt å si noe om ambisjoner; « Nesten litt skummelt å skulle si dette høyt, men jeg har høye ambisjoner, og ønsker å være trener for ett lag i Toppserien en gang i fremtiden! Nå er jeg akkurat ferdig med UEFA B og første semester av åtte på en bachelor (deltid) i trenerrollen på Høgskolen i Innlandet, så jeg gleder meg veldig til å se hva fremtiden bringer. 

Vi gleder oss til å ha med Elise videre i klubben. 
Luke 8: Yngve Berthinussen

Postet av Stoppen Sportsklubb den 8. Des 2023

Yngve Berthinussen har i en årrekke vært trener i Stoppen SK. Nå legger han keeperhansker, fotballsko og stoppeklokke på hylla og setter seg i sofaen for å se på Arsenal. Vi tok en prat med trenerlegenden.


Hva brakte deg inn i klubben?

Har vært medlem av spa/bra siden 1979 den gangen som Sparta. Etter at begge sønnene begynte å spille fotball har jeg engasjert meg  på trenersiden slik som min far gjorde før meg når jeg spilte fotball og bandy.

Eldste sønnen min spilte på gutter 2000 og jeg har vært med siden Spa/bra og Liungen slo sammen  ungdom og seniorfotball i 2012.

Hvor mange år har du vært frivillig i Stoppen?

Har vært med siden sammenslåingen  2012 i stoppen. Før det var jeg trener i spa/bra

Hvordan vil du oppsummere årene i klubben?

Årene i klubben har vært helt enestående. Bare det å få følge mine egne barn i oppvekst og med venner og flinke folk i klubben har det vært helt strålende. Det å ha vært på feltet har gitt meg energi, så det er med en viss vemod å skulle slutte etter alle disse årene.

Kan du fortelle oss litt om noen høydepunkter gjennom alle disse årene?

Høydepunktene er guttene jeg har trent og  blitt kjent med. Det har blitt mange gjennom årenes løp. Å få følge gutta i alle disse årene er høydepunktet. Treningsleir i inn og utland har vært   gøy og selvfølgelig cuper og seriekamper.

I 2024 ble du også keepertrener i klubben sammen med Magnus Øverby og Nicolai Larsen Berg - Hvordan har det vært?

Har alltid hatt ett ekstra engasjement for keepere og har trent keepere på g2000 og g2006/07. Det å ha vært med en liten stund når Nicolai gikk ut i pappapermisjon nå i høst har vært utrolig gøy og har gledet meg til hver trening sammen med Magnus og treningsvillige keepere.

Du var selv en bra keeper - Hvordan var den karrieren?

Alltid likt å stå i mål. Har vært i Spabra hele karrieren fra smågutter til junior og A-lagsfoball .

 

Vi takker Yngve for alle årene han har bidratt i klubben. Yngve er hel ved, og en av mange fantastiske ildsjeler i klubben.
Luke 7: Stoppen United. Klubbens stolthet.

Postet av Stoppen Sportsklubb den 7. Des 2023

Hver tirsdag klokka 16 kommer en gjeng med ivrige fotballspillere til Stoppen for å trene. De første spillerne er på plass allerede en time før trening. I all slags vær gjennomføres treningen som for mange av spillerne er ukas høydepunkt. Stoppen United er en skikkelig fin gjeng som hele klubben er glade i. Treninger, kamper og cuper er en del av hverdagen deres.

Stoppen United består i dag av 12 spillere. Håvard Sagmoen har vært hovedtrener for gjengen siden 2016. Klubben, sammen med kretsens andre lag i Fair play serien jobber iherdig for å skape et flott tilbud for spillerne. Dette året inkluderte Vestfold seg med Buskerud, noe som førte til at serien ble utvidet med nye lag.

For spillerne var årets høydepunkt da Strømsgodset ble slått i serien i høst.

Alle gleder seg til 2024. Henning Myrvang har kommet inn som en ekstra ressurs fra Lier kommune. Vi håper på tilvekst med nye spillere siden noen har flyttet. Vi har også planer om å arrangere en turnering for lagene i Fair Play serien på Lier stadion i løpet av våren.
Luke 6: Vi øker ambisjonene og satsningen rundt a-lagene inn mot 2024!

Postet av Stoppen Sportsklubb den 6. Des 2023

A-lagene i Stoppen SK representerer klubbens høyeste sportslige ambisjoner og skal fungere som klubbens flaggskip. Ikke bare skal A-lagene vise klubbens sportslige prestasjoner, men også dens kultur, verdier, og forpliktelser overfor lokalsamfunnet. Visjonen er å etablere Stoppen SK som en talentfabrikk i regionen og jobbe langsiktig mot opprykk til 3. divisjon. Ved å prioritere spillerutvikling, styrke klubbkulturen, forbedre støtteapparatet og forsterke kampopplevelsen, sikter vi mot å heve klubbens profil både internt og i lokalsamfunnet. Dette er kjernen i klubbens nye strategi, som er avgjørende for å ta viktige skritt videre i seniorfotballen.

Ved å legge vekt på talentutvikling og samarbeid med toppklubber, lokale aktører og nye sponsorer, har A-lagene begynt arbeidet med å realisere disse ambisjonene. Flere av disse initiativene vil bli avslørt i desember.

Vi starter med a-lag herrer og med årets mest viktige signeringer:

Det er med glede vi kunngjør at trenerteamet Thomas Røed og Stian Påsche har fornyet sine kontrakter for et år til - og nå får de også med seg David Eidskrem i støtteapparatet.

Det blir noen endringer på strukturen. Stian og Thomas vil dele ansvaret som hovedtrenere, mens David trer inn som Team Manager/ Spillerutvikler.

«Trenerteamet Thomas og Stian er faglig dyktige, utfyller hverandre meget godt og er populære i spillergruppen. Med David ombord vil vi sikre en langsiktig og strategisk tilnærming til sportslig utvikling, talentutvikling og rammene rundt A-laget», sier sportslig leder Kristian Bye-Andersen.

Følg med i lukene for desember for å bli enda bedre kjent med a-lagene våre!
Luke 5: Adelskalender for damer. Marte på toppen

Postet av Stoppen Sportsklubb den 5. Des 2023

Årets sesong for damelaget ble ikke helt som ønsket da både Kongsberg og Hallingdal trakk lagene sine. Da stod man igjen med kun fire lag i seriespillet, hvor ett av lagene var det helt overlegne Strømsgodset Toppfotball 2. Det gjorde at det ikke ble altfor mange kamper og at noen av kampene ble av det litt kjipe slaget. Det ble kun 12 kamper for damene i år, og Marte Myrset Skinnemoen var eneste dame som var med på alle 12. De 12 kampene gjorde at Marte tok steget helt til topps i adelskalenderen for damer, og er nå den spilleren på damesiden som har flest kamper i Stoppen SK sin historie.

Av dagens spillere har også Mina Marie Aale Sørum og Sarah Jørgensen kommet inn på topp 10.

 

PlassNavnTotalt
1.Marte Myrset Skinnemoen50
2.Hanne Westerlund49
3.Silje Nygård45
4.Khatima Haidari43
5.Asa Fjalarsdottir39
6.Mina Marie Aale Sørum36
7.Sarah Jørgensen35
8.Hannah Solheim31
8.Maiken Hovelsaas31
8.Fanny Schouten Hansson31
8.Linn-Karine Ulstrup31
12.Oda Fredriksen Mykstu29
12.Elise Furuheim29
12.Frida Marie Rørvik Ugstad29
15.Mathilde Nordahl-Olsen28
15.Rikke Raknes Flåten28
15.Mina Kristine Eriksrud28
15.Nadia Lindquist28
19.Maria Toverud27
19.Hannah Martens Meyer27
21.Malin Østensen26
22.Kristina Berg25
22.Cecelia Fredriksen Melstveit25
22.Emilie Sørum25
22.Josephine Lyche25
26.Sara Mørk Mathieson24
27.Maja Aavatsmark22
27.Christine Helling 22
27.Stine Austad22
27.Mathe Gustavsen22
31.Sofie Mei Nordli21
32.Kaja Ekeberg20
32.Marte Lie20
32.Rebecca Elstrøm20
35.Hedvig Nordby Skalleberg19
35.Selina Marie Kortvedt19
37.Jenny Marie Skinnemoen18
37.Elsa Kristine Aale Sørum18
39.Anja Alvdal17
39.Anne Ødegaard-Hansen17
39.Stine Lie17
40.Caroline Engeset16
40.Ingvild Borge Lied16
40.Maria Hansen Kilset16
40.Marte Eliassen16
40.Fiona Kristoffersen16
47.Ignethe Aaby15
47.Alisa Ibisevic15
49.Aurora Thaqi14
50.Amanda Manojlovic Hafskjold13
50.Ella Raugland13
50.Guro Raastad13
50.Sunniva Sølverud Larsen13
50.Susanne Ellingsen13
50.Rosemary Sandmoe13
50.Therese Søderman Svalastog13
50.Ida Andersen Helgerud13
58.Elise Devold Eidsvig12
58.Soorin Saba Bamdadsoofi12
58.Thea Theiste Haugland12
61.Nora Myrvold Hansen11
62.Heidi Jordheim10
62.Pia Henriette Aanes Christensen10
62.Ida Marie Kjelsrud10
62.Eline Heddan10
66.Andrine Golmen9
66.Caroline Juel Næslund9
66.Mari Winstrup9
69.Aurora Eriksen8
69.Emilie Aasland Moen8
69.Hanna Jønland8
69.Lisa Bruun Paulsen8
69.Live Rushfeldt Deila8
69.Maria Solend8
69.Thale Rushfeldt Deila8
76.Amalie Klauset Raknes7
77.Caroline Ulleberg6
77.Karoline Kirkens Syvertsen6
77.Mali Karlsen6
77.Oliwia Sylwia Marianska6
81.Anniken Endresen5
81.Kristin Haukelidsæter5
81.Selma Johansen5
81.Laila Amalie Hansen5
81.Frida Nymark5
81.Sara Bakici Aricigil5
81.Andrea Løken Karlsen5
81.Caroline Smørdal5
89.Aina Andersen Hamarsland4
89.Elisabeth Heidenstrøm4
89.Helena Larsen Åstveit4
89.Martine Bjørmark4
89.Ninni Bjørlo Lærum4
89.Vilde Sølverud Larsen4
89.Gina Marie Granheim4
96.Aina Kristine Paulsen3
96.Malin Lahn Flor3
96.Ariane Lindsetmo3
96.Kaysa Finsrud3
96.Tara Elin Stokknes Josdal3
101.Ingrid Helen Bakken2
101.Ragnhild Mizda2
101.Saba Soofi2
101.Aminata Gbetuwa2
101.Mia Owsinski Turunen2
101.Eline Bjørmark2
101.Saime Kømurcu2
101.Solveig Sugustad2
101.Lisa Rusås Kristoffersen2
101.Anette Fredriksen2
111.Kine Green Pedersen1
111.Kaja Fagerli Hilt1
111.Thea Fagerli Hilt1
111.Ellen Pernille Olsen1
111.Ellen Ornum1
111.Erle Meinke Kylland1 
Luke 4: Stoppenfondet

Postet av Stoppen Sportsklubb den 4. Des 2023

Stoppenfondet ble i 2021 opprettet for at klubben skulle klare å hjelpe flere barn og unge, både direkte inn i ulike aktiviteter, men også for å hjelpe unge med å få jobberfaring.

Gjennom snart to år har klubben klart å etablere fondet til å bli et positivt supplement for at vi skal klare å skape et rikere lokalsamfunn for flere. Fritidsklubben vår på onsdager er godt besøkt av barn mellom 9-12 år, sosial gaming på mandager gir de som er interessert i ulike spill en flott arena. Fondet har også sikret utstyr til spillere, samt deltagelse på cuper.

I dag har vi faste ungdommer som jobber på ulike lavterskeltilbud. Løkkelørdag, Senkveld på Stoppen, fritidsklubbene, og Funny Friday på Gullaug skole. Disse får en rik erfaring i arbeidet med barn og unge som de tar med seg videre i livet. Vårt samarbeid med Voksenopplæring, Flyktningstjenesten og NAV Lier skal gi ungdommer gode muligheter for å få positive opplevelser.

Vi håper at mange ser hva Stoppenfondet fører til. Fondet er avhengig av gavegivere og næringslivet. Vi håper mange flere ønsker å donere noen kroner til Stoppenfondet i 2024.
Luke 3: Tore Tveit

Postet av Stoppen Sportsklubb den 3. Des 2023

I Stoppen har vi svært mange frivillige som jobber utrettelig med å skape gode grupper for spillerne våre. I tillegg har over 400 foresatte deltatt Liungencuper, vintercuper, kioskvakter og kampverter gjennom året. Tusen takk til alle sammen. Uten dere bæres ikke idretten i Norge.

I barnefotballen har vi en frivillig hovedtrener som jobber natt og dag for å få gruppa si til å fungere. Vi tok et intervju med Tore Tveit, hovedtrener for gutter 2012, for å høre om hva som førte han inn i klubben, og hva slags gleder han opplever som trener for en gruppe som nå er 37 gutter.

Tore Tveit ( 42 år)           

Hva førte deg inn i klubben, Tore?

-«Jeg startet med å trene et lag sammen med en kompis som sønnen hans var på. Var såpass artig hobby at jeg fortsatte selv om de har byttet klubb. Har fulgt de 11 åringene jeg trener hele veien fra de startet med fotball og synes det er moro å se hvordan de utvikler seg».

Tore er eneste hovedtrener i klubben som ikke har eget barn på laget. Det var spennende å høre hva Tore ser som fordeler ved å ikke tenke på eget barn. Tore sier; «- Det er enklere for meg å se hele gruppa underveis, og møter de alltid med overskudd. Kanskje lettere for meg å få de til å høre etter også da jeg ikke møter de så ofte utenom fotballen». Tore synes det er fantastisk gøy å være med å spre gleden over fotballen som idrett. Det er også gøy å være med på å lage et trygt miljø hvor alle kan få utvikle seg , slik jeg selv hadde det i Liungen. 

 Tore er bare en av mange frivillige som brenner for å skape gode miljø i Stoppen SK, men han er et godt eksempel på at man ikke nødvendigvis trenger å ha eget barn i klubben for å trene et lag. 

 
Luke 2: Adelskalenderen for herrer. Nesten100 for Anders

Postet av Stoppen Sportsklubb den 2. Des 2023Anders Øvermo troner nok et år på toppen av adelskalenderen. Et år preget av skader gjorde at legenden kun fikk fem kamper i 2023. Han klarte ikke å bikke den magiske 100-kampers grensen, så kanskje kan man håpe at kapteinen tar nok et år i Stoppentrøya?

Eller ser man at en del av dagens tropp tar steg på kalenderen. Jacob Caspersen, Jørgen Helen, Eivind Brekke Johnsen, Ole Henrik Morken og Sander Golmen hadde alle en bra sesong på a-laget og er nå inne på topp 10. Både Jacob og Jørgen vil ha muligheten til å ta over ledelsen etter neste sesong.

 

PlassSpillerTotalt
1.Anders Øvermo99
2.Jacob Caspersen85
3.Jørgen Helen84
4.Martin Lyhus Gundersen78
5.Eivind Brekke Johnsen69
6.Ole Henrik Morken67
7.Thomas Borge59
8.Tomas Zweidorff57
8.Sander Golmen57
10.Lars Granaas54
10.Oskar Ellingsgard54
12.Julian Falch Milde53
13.Petter Narvesen52
14.Håkon Myrvang49
15.Daniel Bye-Andersen48
15.Jonas Semb48
17.Oliwer Bednarz46
17.Kristian Simonsen46
19.Sander Syvertsen45
20.Deivydas Augustinavicius44
20.Espen Gustavsen44
22.Tommy Jahnsen41
22.Thomas Ruth41
24.Håvard Lislerud40
24.Håvard Hauge Haakonsen40
24.Henrik Borge40
27.Ove Henrik Hals38
27.Oliver Sollie38
29.Sondre Tønder Sangolt37
29.Oguzhan Mutallip37
31.Anders Becher Teigen36
31.Fredrik Hedemark36
31.Herman Westerlund36
34.Jørgen Holm35
34.Øivind Syvertsen35
34.David Eidskrem35
37.John Andre Mo34
37.Stian Påsche34
39.Adrian Dreshaj33
40.Stian Green32
40.Kristian Borge32
42.Per Olaf Welander31
43.Stian Wesås30
44.Kai Axel Hals29
44.Krister Kasta29
44.Michael Labarca29
47.Thomas Køllersen28
47.Mathias Helgesen28
49.Aron Daly27
49.Daniel Erik Nielsen27
49.Martin Gilhuus27
52.Robin Robinsen26
53.Mats-Haakon Karlsen24
53.Thomas Sørum24
53.Ola Åsly Teigen24
53.Daniel Hermansen24
57.Jens Henrik Gjørven23
57.Martin Stokka23
57.Robin Gard23
60.Ole Christian Søhoel22
60.Iver Lyng Brekken22
60.Eirik Green22
63.Andreas Thorset21
63.Hallvard Grøvle Thorkildsen21
63.Jan-Richard Lislerud21
63.Magnus Sylling Olsen21
67.Jochen Well20
67.Kristian Bye-Andersen20
67.Thomas Røed20
70.Henning Martinsen19
70.Michael Loding19
70.Per Håkon Lundteigen19
70.Steffen Hassel19
70.William Wahl19
75.Egzon Lushi18
75.Henning Guldbrandsen18
75.Sigmund Syvertsen18
75.Ole Jørgen Sylling Berg 18
75.Oliver Åsly Teigen18
80.Fredrick Searis17
80.Scott Lyhus Lehar17
82.David Breiby16
82.Dennis Ruud Olsen16
82.Emil Christensen16
82.Mads Nilsson16
82.Sindre Jordanger16
82.Steffen Sutherland16
82.Thomas Syvertsen16
82.Ivar Magnus Iversen16
82.Robin Chapman16
82.Sander Fredbo16
92.Andreas Arentz15
92.Herman Ottesen15
92.Shivan Ghazi Aziz15
92.Nils Christian Svere15
92.Mathias Røed15
97.Hazir Ademi14
97.Lars Bjørnerud14
97.Ramin Ghazi Aziz14
97.Fredrik Guul Green14
97.David Daae Meyer14
102.Mathias Røine13
102.Sondre Skandsen13
104.Sebastian Finsrud12
104.Simen Andresen12
106.Sindre Johansen11
107.Andreas Carlsen10
108.Erlend Skagestad9
108.Marc Sandquist9
110.Mathias Kolstad Holm8
110.Ola Øritsland8
110.Tamim Ansari8
110.Peter Kovacs8
110.Rudi Holloman8
115.Dag Emil Hovde7
115.Foad Ali7
115.Joachim Runden Andersen7
115.Trym Otterstad7
115.Vegard Undersaker7
115.Sarangutti Sriskandarajah7
115.Alexander Zeree7
115.Nicolai Larsen Berg7
123.Anders Klemetsdal6
123.Fredrik Pedersen6
123.Jostein Hellumsand6
123.Petter Nystrøm6
123.Matias Lie6
123.Jacob Holst6
123.John Andre Sandquist6
130.Antoni Jemiol5
130.Kristian Becher5
130.Kristian Langseth Nyheim5
130.Markus Kentsrud5
130.Anton Rasmussen5
130.Martin Ek Åsheim5
130.Sander Røed5
137.Kenneth Strysse4
137.Kristian Sommer4
137.Stian Kleven4
137.Suleyman Erkøk4
137.Sebastian Løvendal4
137.Sindre Løken Karlsen4
143.Adam Soot Nilsson3
143.Alexander Valo3
143.Eivind Sundet3
143.Erlend Rudi3
143.Jens Ingebretsen3
143.Kristoffer Knigge3
143.Marius Vilhelmshaugen3
143.Mukthar Shah3
143.Viktor Nagelsaker3
143.Valmir Thaqi3
143.Manrik Bath3
143.Daniel Muldbakken3
143.Mohamed Layna3
156.Andreas Ask2
156.Filip Haugberg2
156.Gabor Valo2
156.Gentrit Januzi2
156.Kasper Frøjd2
156.Kristian Marheim2
156.Sondre Stokka2
156.Jonas Malmstrøm2
156.Egan Deressa2
156.Filip Hvinden2
156.Henrik Stav Onseng2
156.Jacob Foss2
156.Axel Tostrup2
156.Christopher Suero Martinez2
170.Aage Golmen1
170.Andreas Berg1
170.Belal Abu Shawish1
170.Bjørn Ole Eriksen1
170.Einar Ask Røed1
170.Fredrik Stokke1
170.Gaute Kruse-Nilsen1
170.Hermann Rhoden1
170.Karan Singh Bhellay1
170.Kim Kristiansen1
170.Martin Vosseteig1
170.Panpeth Intharaksa1
170.Torjus Hovidsen1
170.Vikram Gupta1
170.Eirik Sande Kristoffersen1
170.Einar Tofteng Tømmerhol1
170.Martin Oland1
170.Alexander Suero Martinez1
170.Amanuel Firzun1
170.Anders Lundberg Sørum1
170.Edvard Echoff1
170.Elias Sørum1
170.Erik Niklasson1
170.Felix Platou1
170.Ludvig Platou1