Luke 21: Barnefotballen i Stoppen SK

Postet av Stoppen Sportsklubb den 21. Des 2023

Stoppen Sportsklubb har over 50 trenere i sving hver uke i barnefotballen. Disse gir aktivitetstilbud til 350 barn. Store grupper krever trenere som er engasjerte, dedikerte, og som er villig til å bruke tid. Dette er mye å forlange av frivilligheten, men det er fantastisk å se hvor mye engasjement det er ute i lagene. Alle har samme mål; skape gode grupper som har det gøy med fotball. 

I starten av desember fikk alle trenere en oppgave. Det var å skrive en oppsummering av året som straks er ferdig. En slik oppsummering kan fortelle ganske mye om tilstanden i barnelagene, aktivitetsnivå og trenerteamet. 

Det mest gledelige med barnefotballen er at alle lag nå har fine team rundt seg. Lagleder, trenere, sosialgruppe, og andre foresatte som bidrar til trygghet. Det er et høyt aktivitetsnivå med seriespill, treninger og cuper. Mange grupper har også vært med på flere cuper enn det som er dekket av klubben. Dette fører til at teamene i gruppene skaper en forutsigbar hverdag for barna. Treninger blir sjeldent avlyst, og kamper spilles til oppsatt tid. Vi vet at barna er fornøyde når det skapes et tilbud til dem som er fast fra uke til uke. 

Mange gode tilbakemeldinger om seriespillet i 2023. Noen av gruppene fikk erfaring med ny spillform, mens andre venter på dette til våren. Overgangen fra en spillform til en annen oppleves heldigvis positivt for de fleste. Vi har stor tro på at toårssyklusene i hver spillform er en god metodikk for å skape mestringsfølelse hos flere barn. I 10-11 årsklassen startet fotballkretsen et pilotprosjekt i 2023 der gruppa kan melde på ulike nivå. 2012 gruppa vår valgte å bli med på dette. Her er det gode erfaringer å ta med seg til neste kull. Til våren kan 2013 og 2014 kullene bli med på dette. 

Det mest interessante i oppsummeringen er spørsmålene trenere stiller rundt det som kalles disiplin. Hvor mye kan jeg forvente av barna, hvor streng kan vi være, hva slags sanksjoner kan vi gi barna som ikke hører? Dette er krevende spørsmål å svare på, men klubben kan gi veiledning og råd rundt disse problemstillingene. Det viktigste rådet klubben gir i første omgang er at trenerteamet blir enige om sin vei. Det er ingen fasitsvar på dette, men er alle enige om regler, og er konsekvente, blir det ofte veldig gode grupper på sikt. 

I 2024 kommer Nicolai inn som trenerveileder for barnefotballen. Nicolai vil ta kontakt med lagleder og trenere, høre om han kan komme på besøk på ei trening eller to. Da er det en unik mulighet til å ta opp slike utfordringer. Ofte ved hjelp av enkle grep kan man skape ei ramme rundt ungene som bidrar til at alle senker skuldrene, og har det fint med aktiviteten. 

Tusen takk for innsatsen alle sammen. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.