Stoppen SK innkaller til ekstraordinært årsmøte

Postet av Stoppen Sportsklubb den 3. Nov 2017


Styret i Stoppen Sportsklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte:

Mandag 20. november 2017 - kl 19:00 på klubbhuset – Liungbanen

Under klubbens ordinære årsmøte 6. mars 2017, ble det gjort formelle uteglemmelser som må rettes opp.

Disse er påpekt av NIF og må korrigeres for å få behandlet klubbens søknad om momsrefusjon.

Dette er de formelle avvikene:

  • Bemanning av valgkomité
  • Etablering av kontrollkomité
  • Antall styremedlemmer
  • Navn på valgt revisor i årsmøteprotokoll


FORRETNINGSORDEN, ESKTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Valg av dirigent

    Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Valg av navngitt revisor

5. Valg:

    Kontrollkomité

    Valgkomite


Vel møtt!

Styret i Stoppen Sportsklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.