Innkalling til årsmøte i Stoppen Sportsklubb 2020

Postet av Stoppen Sportsklubb den 30. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Stoppen Sportsklubb

Årsmøtet avholdes 24 mars 2020 kl 1900 på klubbhuset på Liungbanen, Ringeriksveien 108.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 mars 2020 til post@stoppensk.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og fås ved henvendelse til post@stoppensk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stoppen Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stoppen Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se vedtektene som finnes på www.stoppensk.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trine Pettersen kontaktes på trine@stoppensk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.