Her er sportslig utvalg

Postet av Stoppen Sportsklubb den 12. Okt 2015Et ledd i arbeidet med å utvikle klubben, er opprettelsen av et sportslig utvalg.

Utvalget ledes av Christin Ruth, styremedlem med ansvar for sport.

Medlemmer i Sportslig utvalg, og hvem de representerer:
 • Marius Meinseth - Spa/Bra, barnefotball, jenter og gutter
 • Stian Pettersen - Liungen, barnefotball, senior
 • Lars Erik Kortgaard - Foreldrerepresentant, ungdomsfotball
 • Lars Granaas - Senior, barnefotball
 • Morten Hansen - barnefotball, samt FFU
 • Mathias Helgesen - spillerrepresentant
 • Odd Erik Skinnemoen - trener, jentefotball
 • Kristian Bye Andersen - trener, ungdomsfotball, sportslig leder og senior
 • Christin Ruth - styret

Spørsmål til utvalget kan rettes til Christin Ruth, ceruth@online.no, mobil: 99744362

Formål
Retningslinjer og rollebeskrivelse for Sportslig utvalg utarbeides i forbindelse med sammenslåing og prosjekt kvalitetsklubb. Men første formål er å utarbeide et forslag til ny sportsplan.

Dernest blir utvalgets oppgave å sørge for klubbens etterlevelse av sportsplanen, og følge opp at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker.

SU skal bidra til at klubben når de sportslige målsetninger, drives helhetlig og at strategier og virkemidler blir fulgt, med spesiell vekt på barne- og ungdomsfotballen. Utvalget skal gi styret anbefalinger og innstillinger, og gjennomføre i tråd med styrets beslutninger.

Ansvarsområder:
 • Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål
 • Rådgivende organ for trenere i sportslige spørsmål
 • Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt
(I forbindelse med utarbeidelse av den konkrete rollebeskrivelsen kan oppgaver nevnt ovenfor bli justert)

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.