Stoppen SK innkaller til ekstraordinært årsmøte

Postet av Stoppen Sportsklubb den 21. Feb 2016

Som vedtatt på årsmøtet 4. januar avholdes det et ekstraordinært årsmøte for å behandle regnskapet, som (av åpenbare årsaker) ikke var ferdig revidert i januar.

I henhold til klubbens vedtekter innkalles det derfor til ekstraordinært årsmøte:

Tirsdag 23. februar klokka 19.00 på Liungen klubbhus.


FORRETNINGSORDEN
I henhold til Stoppens vedtekter § 15

1. Godkjenning av stemmeberettigede


2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.


3. Valg av dirigent
Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Godkjenning av revidert årsregnskap 2015
Foreligger på ekstraordinært årsmøte.
Regnskapene er tilgjengelig for gjennomsyn på klubbhuset eller ved å ta kontakt med gerd.anne@stoppensk.no

5. Sammenstilt balanse for Liungen/Stoppen 2015

6. Æresmedlemskap
Til behandling:
• Representantskapets forslag til tildeling

7. Valgkomiteen:
- Suppleringsvalg av styremedlem

8. Eventuelt


Saksdokumenter er tilgjengelig hos klubbsekretær Gerd Anne Opsahl på klubbhuset eller ved å kontakte gerd.anne@stoppensk.no.


Styret i Stoppen Sportsklubb
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.